Bohatství

Říká se, že je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. Co jste pro to dělali a co děláte nyní?


Vyzvídá Jožin

Zelňačka nebo Kyselo?

Zmínky o zelí mi přivolaly vzpomínku na zelňačku a ochtlík… prvá je
notoricky známá (byť jen s malým „z“), v té s velkým „Z“ je druhý
(tedy ochtlík) několikrát zmíněn… Nicméně, k mému podivení, se jím
SlovoDníci dosud nezabývali… není to škoda?

Poklona

Klaníte se ještě někomu či něčemu?

S novým námětem k zamyšlení se pro tentokrát vypoklonkovává

Jožin.

Výpadek

Víte, co mi zbylo, když jsem měl výpadek?

Skalní, lesní, ba i občasné slovodníky zdraví

Jožin.

Digitální éra

Žijeme v digitální éře, digitalizovat je možné kdejakou informaci i kdejaký nesmysl. Digitální bývají i obrázky, lze je umístit kamkoliv, tak proč dělat ze SlovoDne galerii? SlovoDne odkazy na obrázky připouští, tak se tážu zejména Jana, proč si o obrázcích nepopovídat? Udělejme si obrázek o obrázcích, navrhuje

Jožin.

Váha

Lze bez velkého váhání dát všanc nové téma?

Táže se Vás váhavý
Jožin.

Čekání

Kdo čeká, ten se dočká, říká lidová moudrost. Já se ale odvažuji
hloupě zeptat, čeho že se dočkám, budu-li čekat?

Netrpělivý Jožin.

Čárky

V  Mladé frontě Dnes vyšel obsáhlý článek s titulkem Zrušme větný
rozbor, žádají učitelé češtiny. Vždy jsem byl pro radikální řešení a
proto pro jistotu navrhuji zrušit rovnou celou školu.
Zatím ale větný rozbor nezakázali a já se znalců táži: kam dáme čárky?
Najednou kde se vzal tu se vzal soused a lumpárnám byl konec.

Úlek

Máte pro strach uděláno? Poperte se s úlekem!

Jožin