Kroucení

Navrhuji, abychom pečlivě rozebrali specifický druh pohybu, jakým je bezesporu kroucení.
Jožin

Dojetí

Ať dojedu kamkoliv, zmocní se mě dojetí. Dá se proti tomu něco podniknout?

Jožin

Na vlastní pěst

Hodláte něco podniknout pouze na vlastní pěst?
Upozornění: Tuhle otázku nepokládejte boxerům ani padlým na zem.
Jožin

Bohatství

Říká se, že je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. Co jste pro to dělali a co děláte nyní?


Vyzvídá Jožin

Zelňačka nebo Kyselo?

Zmínky o zelí mi přivolaly vzpomínku na zelňačku a ochtlík… prvá je
notoricky známá (byť jen s malým „z“), v té s velkým „Z“ je druhý
(tedy ochtlík) několikrát zmíněn… Nicméně, k mému podivení, se jím
SlovoDníci dosud nezabývali… není to škoda?

Poklona

Klaníte se ještě někomu či něčemu?

S novým námětem k zamyšlení se pro tentokrát vypoklonkovává

Jožin.

Výpadek

Víte, co mi zbylo, když jsem měl výpadek?

Skalní, lesní, ba i občasné slovodníky zdraví

Jožin.

Digitální éra

Žijeme v digitální éře, digitalizovat je možné kdejakou informaci i kdejaký nesmysl. Digitální bývají i obrázky, lze je umístit kamkoliv, tak proč dělat ze SlovoDne galerii? SlovoDne odkazy na obrázky připouští, tak se tážu zejména Jana, proč si o obrázcích nepopovídat? Udělejme si obrázek o obrázcích, navrhuje

Jožin.

Váha

Lze bez velkého váhání dát všanc nové téma?

Táže se Vás váhavý
Jožin.