Čekání

Kdo čeká, ten se dočká, říká lidová moudrost. Já se ale odvažuji
hloupě zeptat, čeho že se dočkám, budu-li čekat?

Netrpělivý Jožin.

Čárky

V  Mladé frontě Dnes vyšel obsáhlý článek s titulkem Zrušme větný
rozbor, žádají učitelé češtiny. Vždy jsem byl pro radikální řešení a
proto pro jistotu navrhuji zrušit rovnou celou školu.
Zatím ale větný rozbor nezakázali a já se znalců táži: kam dáme čárky?
Najednou kde se vzal tu se vzal soused a lumpárnám byl konec.

Úlek

Máte pro strach uděláno? Poperte se s úlekem!

Jožin

Potupa

Tupíme-li někoho, naše vztahy se vyostří. Mohu tedy chápat potupu
jako výsledek vyostření?

Jožin

Pamětník

Pamětníci si pamatují? Statistická ročenka SlovaDne ukazuje, že čím je člověk více pamětníkem, tím je senilnější. Paměti je potřeba brát s nadhledem. Redaktor nepravidelného občasníku SlovaDne doporučuje nekupovat žádné paměti. Jako příklad uvádím paměti celebrit, které při své senilitě zapomínají na kolaboraci s bolševikem.
… a jako pamětník doporučuji vzpomínku na jistého Františka Janoucha.

Ostošest

Tážete se, proč zrovna ostošest? Snažte se opět, prosím, třeba někoho něco napadne.

Jožin o106

Moc bezmocných

Téma může být dvojsmyslné, tak to upřesním: Občas někdo něco v USA vymyslí a pak se celý svět diví. Četl jsem článek s názvem „ACTA: Kriminalizace kopírování pro vlastní potřebu“. Mocní tohoto světa se rozhodli, že pirátem může být vlastně kdokoliv, a je jen na něm, aby dokázal opak, jinak půjde natvrdo sedět. Proti tomu se ozvalo moc bezmocných, já se k nim přidávám, i když pirátem nejsem a ani nebudu, pokud ACTA nerozhodla jinak.

Pro ty, kteří článek ještě nečetli, přidávám odkaz na uvedený článek: ZDE

Jožin

Podfuk a podraz

Jak je ta čeština někdy zvukomalebná: z podfuku cítíme jemnost vánku – pouhopouhé podfouknutí, kdežto z podrazu přímo čiší jeho ráznost. Vnímáte to také tak?

Jožin.