Dokořán

Profesorka Olga Tichá zaslala předběžné výsledky bádání kolem slova Dokořán.
Za okny bývalo koření-kořání.buďto v kořenáčích, nebo na záhonku těsně pod oknem,aby bylo po ruce(?) nebo poruce? Okna se tedy otevírala do tohoto kořání.
Etymologický slovník však nepoeticky tvrdí: … do kořenů, do základů… zcela.
Babo raď!

Listopad

In honor of the passing of the month of November, let us celbrate this wonderful Czech word. The name of the month translates to “leaves falling”. And that’s just what happens here. The leaves turn color, dry up, and fall to the ground. Already it is snowing, and the month of leaves falling is nearly over, so I guess we could call December listdopad … and by Naďa: January (skiers’ wishes) listzapad 🙂

Smaž

O smaž se dělí slovesa smazat a smažit. Když mažu poštu od některých trubců, tak bych je i rád osmažil. Jsou to mazalové!

Žrádlo

Slang for food, generally for animals. Kind of like slops, which you feed to pigs. Žrát is the verb, so when I žeru something, I’m eating like a pig. This is normal for me. Have a look at the front of my sweater, and count the food stains.

Zahrada, Přehrada

Occassionally, Czech is beautifully descriptive and simple. The word for castle is hrad. “Za” can mean, “behind”. “Pre” can mean “before”. What is behind the castle? A garden. So Zahrada is garden. What is in front of
your castle? A moat. So Přehrada means water resevoir. See? Easy!

Jak když sere a maluje

This is a wonderful and useful phrase I highly recommend to all students of Czech. It’s meaning is quite simple. It’s an expression of frustration at wasting time. For example, as you sit in the restaurant after the meal endlessly waiting for any member of the staff to approach so you can pay the bill, you can say that it is “jak když sere a maluje”. In fact, this is perhaps the most expressive way of declaring such dismay in any language, because it’s literal translation is “like when one shits and paints”. As an artist, and a daily shitter, I can relate.

Pán, Paní, Panna

Having studied Spanish and German before attempting Czech, I thought I understood about linguistic gender. It’s simple enough. If it ends in “n” it’s probably masculine. To make it feminine, just put an “a” on the end. So the first time I was introduced to my friend’s father and mother, I wanted to make a good impression. “Dobry vecer, Pan…” I said. Then I turned to the Mrs. “Dobry vecer Panna….” Oddly, rather than be offended, she was laughing sweetly. She told all her friends. She treated me with special affection. Why? Because I’d called her a “virgin”.

Nadstavba

Angličtina vs. čeština, aneb co se do učebnic nevešlo ;).
Rčení

* damage to speak = škoda mluvit
* don’t wake up a swan = nebuď labuť
* relax in the living room = odpočívej v pokoji
* where she married herself, here she married herself = kde se vzala, tu se vzala

Slovní spojení

* unvomitable thruth = nezvratná pravda
* welded wine = svařené víno
* hand-bag TV = kabelová televize
* from-under-her laundry = spodní prádlo
* pulling birds = tažní ptáci
* poisoning mechanism = trávicí ústrojí
* selective driving = výběrové řízení
* crotch writing = klínové písmo
* guilty basements = vinné sklepy
* sausage of lovers = párek milenců
* goose burp = husí brk

Osobnosti

* Paincelebrate Soup = Boleslav Polívka
* Tunecelebrate Littlecarrot = Ladislav Mrkvička
* Martin Give-a-present = Martin Dejdar
* Peacecelebrate Little-miner = Miroslav Horníček
* Fun Titman = Švanda Dudák
* Springcelebrate Hedgehog = Jaroslav Ježek

Věty a fráze

* she is lubricated like a fox = je mazaná jako liška
* all the hydrogen probably made love in the solution = veškerý vodík se asimiloval v roztoku
* he vomitted a long postcard on her = vrhl na ni dlouhý pohled
* your eyes September = tvé oči září
* she was sitting on between = seděla na mezi
* I am not smelling myself in my leather today = necítím se dnes ve své kůži
* stop knitting my head = přestaň mi plést hlavu
* he afterdid himself = podělal se
* world champion in tanks on ice = mistr světa v tancích na ledě

Jednoslovní názvy

* half-blame = polovina
* overgossip = překlep
* simplegreeknes = prostořekost
* behind-without-baking = zabezpečení
* meeter = potkan
* spasmer = křeček
* neo-raked = neohrabaný
* aftersteak = pořízek
* undergater = podvraťák
* ghostess = duchna

Studentské překlady do češtiny

* Easter = Východňár
* Pubescent = ten, kdo smrdí hospodou
* general Failure reading disc C = generál Failure čte disk C:
* I passed the exam = propásnul jsem zkoušku
* Sportswear = sportovní nadávka
* he stopped smoking = přestalo se z něho kouřit
* close relatives = zavřít příbuzné
* to deliver = odjátrovat

Vytvořeno jedním pošukem z Alphanumeric, zcizeno jedné nejmenované profesorce jednoho nejmenovaného gymnázia.

Sračka

A long time ago, a long way away, someone who I cannot remember once gave me the extraordinarily valuable and useful term, “hersey squirts”. This is, technically speaking, the chocolate liquid that sprays out when you’ve eaten something that you shouldn’t. The other night I had the bad luck to go to a pub (hospoda) where they were not diligent about cleaning their beer keg tubes. As a result, the next morning I sat in the toilet emulating a tuba while emitting occassional eruptions of quite soft fecal matter. This stuff is called “sračka” in Czech. This is similar to what is now known as “Santorum” in English, except it is undiluted with other materials.

Sliby chyby

Klasické italské rčení “Se non è vero è bene trovato”= “Není-li to pravdivé, je to dobře vymyšlené”, se hodí ke vtipu: Učitelka se ptá ve škole na víru v boha a dojde na Toníčka. “Toníčku, věříš v boha?” Toníček: “Pančitelko, věřit je moc přehnané. Řekněme, že mu zatím důveřuji.”
Podobně je to v Česku s přísahami. Když je na pořadu dne nějaká přísaha, třeba i velice oficiální vojenská nebo prezidenta republiky, tak přísahající v češtině nikdy nepřísahá, pouze říká: „Slibuji…..!“
(Dodal profesor Íčko)