Bankrot

Dozvěděl jsem se původ slova bankrot, a tak s tím spěchám do sborovny. Bankrot pochází z italského “banca rotta”, zlomený pult. Pult rozmlátil dle mého zdroje obchodník, který zkrachoval. Copak by asi lámal Junek a podobní kapitáni českého průmyslu – dnes vážení občané? Já nad nimi zlomil hůl, ale správně by měla být hůl zlomena o ně – rozzlobenými daňovými poplatníky.

Cherubín

Na SlovoDnes si dnes zopakujeme základní nauku o okřídlených bytostech. Nechci kolegy trápit výlety do vyhledavačů a slovníků, a tak předkládán výsledky desetiminutového bádání.
Anděl – dvě křídla. (Nezaměňovat s pořadem v ČT2 – ten nemá ani křídla – ani vkus:-))
Cherubín – čtyři křídla a stejný počet obličejů . (správně cherub)
Seraf – šest křídel.
Křídla vlasti – dvacet křídel (JAS – Gripen, Leasing)

Poznámka: Nesnažte se říkat nějaké dámě .. ty můj cherubíne! Cherubín má totiž telecí nohy 🙁

Kořalka

Kořalka je nápoj konzumovaný v kořalně? Zajisté ano, ale jak definovat kořalku? Obsahuje frťan vždy kořalku? Co dělá kořalu kořalou? To, že pije pouze kořalu?
Z pověření abstinentského výboru SlovaDne dávám kořalku do placu k bližšímu prozkoumání.

Úplatek

Švédské i české sdělovací prostředky nám sdělují spoustu informací o nově odhalených úplatcích v souvislosti se zamýšleným prodejem a pozdějším pronájmem stíhaček JAS GRIPEN. Ze slova úplatek bych usuzoval na nějaké drobné přilepšení k platu, ale osm až devět nul za úvodní cifrou je dost nepředstavitelný obnos. Ve švédské televizi jmenovali hrdiného odhalitele(*) nabízených úplatků M. Žantovského, ale ušlo jim jeho hrdinné pózování a poletování na konkurenčních stíhačkách z USA. Prodej se kvůli záplavám neuskutečnil, a tak přišel rakouský hrabě, česko-kanadský bývalý krasobruslař a ředitel Omnipolu(**) o spoustu peněz – díky počasí, které je neúplatné.

* pro zájemce z katedry novotvarů: jaký je rozdíl odhalitelem a odhalovačem?
** a jejich prostřednictvím mnoho volených zástupců našeho lidu

Rostislav

Při přeletu mezi starou a novou vlastí jsem byl usazen vedle ukrajince Rostislava. Vypadal jako mánička na koncertu v Baráčnické Rychtě v roce 1975, ale vyklubal se z něj šéf IT největší soukromé ukrajinské televize. Původ jeho jména oslavujícího křoví* jsem mu zamlčel. Mluvili jsme anglicky a tak jsem si nebyl jist co by říkal na “Bush celebration” 🙂

* Domácí úkol pro Mičurinský kroužek: Jaký je rozdíl mezi křovím a roštím?

Kasa cink

Občas zde proklínám blbiny na která narazím v českých novinách. Dnes budu chválit. Josef Chuchma napsal v sobotním Dnes pěkný komentář ke kalendáři, který vydala vězeňská správa za 250.000 kč. Jakýsi “umělecký fotograf” inkasoval 150.000 a nafotil mříže občas doplněné elegantní dámskou nožkou. Proč to tahám do naší lingvistické hospody? Josef Chuchma ukončil článek moc pěkně slovy: Kasa cink!

Angličtina

Píše nám nový člen profesorského sboru SlovaDne, angličtinář Laki:

Come shall ten well bload ?
Then well bload shell when blaight !

Čalamáda a Remuláda

Závodní kuchyně SlovaDne dostala dotaz čtenáře a obrací se na ctěné strávníky s prosbou o pomoc:

Zajímalo by mne, zda existuje nějaky vztah mezi výrazy čalamáda a remuláda. Jedná se sice o různe pochoutky, ale přesto znějí tak podobně, že to možná není náhoda…

Donátor

Sobotní ráno trávím dnes v posteli s článkem o dětech na objednávku. V USA je stále rozšířenější pořizovat si potomstvo pomocí donátora a surogát-matky. Na matky jsou kladeny požadavky především s ohledem na vzhled – bílé blondýny a často je poptáváno i hudební nadání. Sperma dodávají donátoři – bílí fešáci s vysokým IQ. Představa jak se ulice Prahy zaplní prefabrikovanými Helenkami Vondráčkovými neslibuje nic dobrého 🙁

Proč zatahuji hrůzostrašné představy do SlovaDne? Když je dodavatel sperma donátor, proč není dodavatelka vajíčka donátorka?

Žabka

Při druhém shlédnutí Amélie z Montmartru, jsem si ve švédském textu * všiml, že házet žabky se řekne švédsky kasta smörgåsar, tedy házet chlebíčky. Po dlouhé době je to výraz, kteý jsem nikdy neslyšel. Neumím házet žabky ani anglicky, natož slovensky, polsky, německy a ani esperantem. Dávám zde tedy prostor kolegům…

* naštěstí se ve Švédsku filmy nedabují