Láti

Nejprve jsem zkusil s láti vlastní vynalézavost:

nejdřív láti,
potom mlátit
a nakonec mláceného slátat

s tím jsem neuspěl ani u sebe 🙁
Slovník nic napínavého neříká: hubovat, nadávat, láteřit, spílat, plísnit….
Okolí látání ve slovníku však zaujme: Láterník – dělník skládající dčíví do láter. Případně: Lathyrismus – otrava hrachorem.
Hlavně mi nenadávejte, že je to dnes slátanina.

Posunek

Moje zlidovělá říkanka říká:

Nedělaj na mne posuňky,
nebo tě hodím do tůňky!

Posunek či posuněk nelze zaměňovat s hnutím. Posuňkem se domlouváme, naznačujeme, dáváme najevo co si myslíme, prostě je posunek výraz individuální. Hnutí nám mnoho svobody pohybu nenabízí. Do lidového či občanského hnutí pro- nebo proti radaru, komunistům či kapitalistům vstoupíme při podivném hnutí mysli. Potom už hnutím hýbe nějaký samozvanec. Kdo si chce udržet trochu vlastního prostoru, ukazuje hnutí populární posunek – vztyčený prostředník.

Pod obraz

Pod obraz, lidově podvobraz, je původně policejní hantýrka. Před vynálezem balonků a trubiček na kontrolu alkoholizovaných řidičů zavedlo policejní velení kontrolu střízlivosti pomocí hbitosti jazyka. Pokud řidič uměl bez zakoktání vyslovit “Pod portrét“, mohl pokračovat v jízdě. Problém nastal v mnoha případech, kdy policista nezvládl předepsanou výzvu: Vážený pane řidiči, předložte prosím doklady a řekněte pod portrét. Vynalézaví ochránci pořádku si vše zjednodušili a žádali: “Doklady a podvobraz“. Situaci zachánil vynález balónku a výraz “foukněte si”.

P.S. Opuštěný výraz převzal Vatikán a rozšířil na: Pod obraz boží.

Trpět

Zkuste si říci trpět nahlas. Pokud ráčkujete jako já, zatrpíte o to více. Teorií o vzniku trpění je celá řada. Numerologická teorie říká tr5, tedy trpíme za vysvědčení. Majitel citlivého ucha pociťuje brnění (Trrrrrrrrr) při falešném zpěvu. Nepochopitelná je příbuznost trpění s trpělivostí.

Technical Writer

Language guidelines we should all be aware of…
Fred Williams
Group Leader, Technical Writers Group

technical-writer

Nebe a dudy

Odkud vyhrabal český člověk výraz nebe a dudy? Nejspíše jsou dudy myšleny jako totální opak nebe a naopak. Osobně se domnívám, že je větší rozdíl mezi nebem a kytarou. Jisté je, že dudy a nebe si nejsou podobny jako vejce vejci, natož slepici.

Paměť

Paměť je mizera, pamatuje si nejen co jsme sami prožili, ale i to co nám kdo kde nakukal. Pavel Kohout vydal u nakladatelství Pistorius druhý díl pamětí. Mimo spousty zajímavých informací zmiňuje i údajné zásluhy Františka Janoucha o Nobelovu cenu pro Jaroslava Seiferta. Návrhy na Nobelovu cenu mohou podávat pouze přesně definované instituce a profesoři. Janouch se sice za profesora vydával, ale ve Švédsku a patrně ani jinde žádnou profesuru neměl. Profesuru však měl a návrh podal prof. Ďurovič z Lundu. Nejvíce na pozadí asi tlačila paní Slavíčková, slavistka z Lundské univerzity. Já jsem sice vydal Seifertovu desku dávno před Nobelovou cenou, ale nepředpokládám, že by akademici udělili cenu na základě česky namluvených pamětí 🙂

Pravice

Při louskání českého tisku narážím opětovně na zajímavé logické kotrmelce. Antikomunista = pravice, komunista = levice, ODS = pravice, SOCDEM = levice. Začneme z leva. Jako aktivista pravicového Východoevropského výboru jsem spolu se švédskými spolubojovníky považoval našeho člena Egona Lánského za extrémně pravicového – a ejhle, vylíhl se z něj místopředseda sociálnědemokratické vlády. V ODS se to komunisty také hemží. Připomeňme si třeba soudruhy Dybu a Kočárníka, kteří sice opustili rudou knížku, ale jejich protekcionářská politika byla (měřeno činy) levicová.
Možná je potřeba se vrátit k původnímu významu pravice a levice. Tedy zachování starého pořádku = pravice = KSČM, radikální křídlo = Zelení 🙂 .. asi to zde nevyřeším, a tak alespoň potěším příznivce pravice připomenutím na co je používána která ruka v zemích bez toaletního papíru.

Seč

Když byla seč pouhým kandidátem na SlovoDne, položil jsem italskému příteli, češtináři a profesoru SlovaDne Honoris Pauza otázku, jestli ví, co znamená seč . Chtěl jsem se blýsknout nově nabytou informací ze slovníku, který tvrdí, že je seč mimo jiné paseka. K mému překvapení trumfoval významem, který slovník u seče neuvádí – Středoevropský čas 🙂
Slovník nás potěší i tvrzením, že Seč je pěstební nebo těžební zásah. V tom případě by seč znamenala i žeň, ale ani u seče ani u žně nenajdeme zmínku o tom, že jsou to sestřenice. Seč je i řež a tím se kvalifikuje do oddělení přísloví: Dvakrát seč a jednou řež.

Odjakživa

Zde se odjakživa zove… Jakživo – příslovce času nebo čeho? Rozmezí odjakživa – dojakmrtva vede neomylně k povedenému páru živočich – mrtvočich.

Cituji z Jirkova komentáře k Vyvolávání duchů:
Stran existence a bytí: Pánové Burian a Dědeček kdysi ve své Show na heslo dělili lidi na živé a mrtvé. Živé dělili na živé a neduživé a mrtvé na mrtvé a věčně živé. A do té poslední kategorie bylo nejtěžší se dostat.

P.S. Životabudiče budeme požívat v příští lekci.