Kůl v plotě

Osamělost je často popisována výrazem … jako kůl v plotě. Vználezce osamělého kůlu v plotě patrně plot nikdy neviděl. Kůly, dnes většinou v podobě betonových sloupků, drží v pravidelných rozestupech drátěné pletivo korunované ostnatým drátem.

Slovodníci, společně jako kůly v plotě, nalezneme jistě lepší přirovnání pro osamělost…

Zavítat

Jsem malý český člověk. Když někam přijdu, tak tam opravdu přijdu, někdy i přijedu, třeba na velocipédu. Ale co udělá velký český člověk? No ten tam přece zavítá – a to vždycky. Vysocí státní i nestátní činitelé zpravidla zavítávají, toho jste si přece všimli. My, malí čeští lidé, nezavítáme nikdy, i kdybychom se postavili na hlavu. Přijdeme, přijedeme, přiharcujeme, přibelháme se, někteří se přikodrcají, jak kdo.

Je to nespravedlivé. Já bych někdy tak rád zavítal, ale nikdy mi to nebylo dopřáno. Ale, řeknu vám, nakonec se s tím dá žít. Co dělat? Na zavítání mám zkrátka krátké fousy. Zkusím počkat, až mi narostou.

Haryk

Poznámka radaktora: co dělají činitelé, když se z místa kam zavítali, pakují směrem k domovu?

Postoloprty

Jak vznikl název města Postoloprty? Jak se říká obyvatelům Postoloprt? Postoloprtští? Jak fandí příznivci místního Postoloprtského klubu? Kdo neskáče není Postoloprťan?

Soustrast

Soustrast je vždy “komunikována” (1) jako upřímná soustrast. Nezřídka je soustrast pouze formálním plněním společenské povinnosti a kondolér (?2) si v duchu říká: “konečně jsme se ho zbavili”.

1.Komunikovat je ohavné slovo v případě, kdy nahrazuje české oznámit.
2. Kondolér jsem vymyslel pro potřeby SlovaDne.
3. Moje matka komentovala úmrtí politických velikánů slovy: “Mrtvý, prt ví!” (4)
4. “Mrtvý, prt ví” matka nikdy nepsala, a tak si nejsem jist zda tam byl ten vykřičník:-)

Prkotina

Jiří,
zrovna teď jsem chtěl ohodnotit “Vece” pěti hvězdičkami (a kdyby to šlo, dal bych deset), něco se smeklo a byly tam tři. Je to prkotina, ale z prkotin povstává život.

A vůbec, navrhuji všelidové hlasování o nejlepší příspěvek v dějinách.

Jaroslav Pavelka v.r.

Vece

Dobrý den, píše Haryk. Venku chumelenice, na krok nevidět, probral jsem se z poobědové letargie, něco mě napadlo a dávám to do placu:

Potká Pepík Tondu a vece: „Jak se máš?“ No dobře, na tom nic není. Ale co kdyby ho potkal včera? To by vecl: „Jak se máš?“ A co by udělal při setkání zítra? To mu bude vecat, zavece nebo zavecá, popřípadě vecne?

I když slovo vece je podle Slovníku spisovného jazyka českého tvarem zaniklého slovesa veceti, stejně by stálo za to tuto zapeklitou záležitost důkladně prokoumat, prozkoumat a rozmotat. Kdo to do toho půjde a kauzu vece rozmotá, měl by být pasován na pašáka.

A co teprve když někdo někomu něco dí, nebo děl? Jak se to vůbec má se slovesem díti?

Jetý

V rámci Dnů československo – tibetského přátelství držel v našem městečku adrenalínový borec Miroslav Caban přednášku s obrazovým doprovodem o pokoření Mount Everestu. Neopomněl poznamenat, že vybavení bylo od firmy YETTY. I ozval se místní obchodník: “Tos moh klidně koupit u mě v bazaru. Já mám taky jetý zboží“.

1. Známe původ slova Yetty?
2. Známe původ jména Caban?
3. Hodná pozoru je proměna slovesa “ojetý” (které se vztahuje k použitému motorovému vozidlu) v univerzální novotvar “jetý“, který se může týkat už úplně všeho, žvýkačkou počínaje a filosofickým systémem konče.

…. nám sděluje z první ruky Jaroslav Pavelka.

Proporce

Dnes jsem v novinách našel jasný důkaz o tom, že svět postrádá proporce. Čína dováží ročně 650.000 lahví pravého šampaňského, devítimilionové Švédsko dováží ročně lahví 1.000.000… Švédové dostávají nepřiměřeně větší porce?
Čínská spotřeba poroste, a proto byla oblast Champagne v předstihu rozšířena do správných proporcí. S napětím očekáváme až se v Číně začne pít plzeňské pivo a Plzeň bude rozšířena o Prahu a Budějovice:-)

Slovo proporce nám jistě blíže osvětlí kolektiv přispěvatelů.

Hulán

Hulán není pouze polský jízdní voják, ale dle slovníku i alkoholický nápoj. Polská jízda vymřela, recept na alkoholického hulána je možná zapomenut, ale následky pití hulána jsou zjevně nezapomenutelné.

Nebo přišlo zhulení až po hulení?

Pohodička

Pohoda je nálada panující po hodech. Jistě se nejedná o hod koulí, protože tomu odborníci říkají vrh, ale o hody, kde se debužíruje. Pohodička následuje logicky ma malém hodíčku, třeba po svačince. Pokračuji v logické úvaze k nepohodě a docházím k závěru, že jsme v nepohodě vždy když nejsme po hodech, tedy v pohodě.

Jsme-li v nepohodě po hodech, vrháme?