Představitel

Naši představitelé nám hrají divadlo. Proč máme za tu frašku (představení) platit daně?

Duchaplný

Konečně došlo na duchaplné zadání. Předpokládám, že takové
zadání může nepřipravené zaskočit i potrápit.

Jožin