Meziměsto za babku

Mladší lidé si mohou představovat, že meziměsto je “město mezi městy” … Ve Švédsku to znělo ještě lépe, říkalo se “riks”, tedy říšský. Dnes voláme říšsky i meziříšsky téměř zdarma, tedy za babku. Jak to asi souvisí s nechvalně známým “Přemluv bábu”?