Potupa

Tupíme-li někoho, naše vztahy se vyostří. Mohu tedy chápat potupu
jako výsledek vyostření?

Jožin