Čárky

V  Mladé frontě Dnes vyšel obsáhlý článek s titulkem Zrušme větný
rozbor, žádají učitelé češtiny. Vždy jsem byl pro radikální řešení a
proto pro jistotu navrhuji zrušit rovnou celou školu.
Zatím ale větný rozbor nezakázali a já se znalců táži: kam dáme čárky?
Najednou kde se vzal tu se vzal soused a lumpárnám byl konec.