Čekání

Kdo čeká, ten se dočká, říká lidová moudrost. Já se ale odvažuji
hloupě zeptat, čeho že se dočkám, budu-li čekat?

Netrpělivý Jožin.