Váha

Lze bez velkého váhání dát všanc nové téma?

Táže se Vás váhavý
Jožin.