Bohatství

Říká se, že je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. Co jste pro to dělali a co děláte nyní?


Vyzvídá Jožin

Zelňačka nebo Kyselo?

Zmínky o zelí mi přivolaly vzpomínku na zelňačku a ochtlík… prvá je
notoricky známá (byť jen s malým “z”), v té s velkým “Z” je druhý
(tedy ochtlík) několikrát zmíněn… Nicméně, k mému podivení, se jím
SlovoDníci dosud nezabývali… není to škoda?