Lícha

je ošemetná sama o sobě 😉 podobně i lichá 🙂 Nejčastěji mne provokuje spojení “lichá naděje” – jak by vypadala naděje sudá?!? Jak se zpívá: “Kdo to ví, kdo to ví, odpoví mi na otázku co je …” Chovám (sudou) naději, že se někdo takový (mezi Slovodníky současnými, minulými a bohdá i budoucími) najde…

PS pro pamětníky (nebo zdatné (vy/pro_hledávače) – něco podobného se tu (zde – na stránkách SlovaDne) kdysi probíralo, ale snad neuškodí novější pohled na problematiku 😉