Poklona

Klaníte se ještě někomu či něčemu?

S novým námětem k zamyšlení se pro tentokrát vypoklonkovává

Jožin.

Výpadek

Víte, co mi zbylo, když jsem měl výpadek?

Skalní, lesní, ba i občasné slovodníky zdraví

Jožin.