Důsledek

Jako by si z oka vypadly – důsledek a následek. Najde někdo nějaké rozumné vysvětlení, které z těch slov je následkem důsledné prověrky nadbytečné?

23 odpovědí na “Důsledek”

 1. V důsledku následné kontroly hrozí riziko, že bude následně zjištěno nedůsledné hodnocení následků. Mnohdy jsou nadbytečná všechna slova, což by znamenalo, že bude následovat důsledné mlčení. Raději nebudu už důsleně následovat tok svých myšlenek.

 2. Když si pomohu přídavnými jmény důsledný a následný tak bych tipoval, že důsledek je to, co prostě muselo následovat, kdežto následek je to co následovalo jen tak.

 3. Když si pomohu přídavnými jmény důsledný a následný, pak mi vychází, že důsledek je výsledek důslednosti, to znamená, že kdosi důsledně dořešil problém až do konce. Následek je to, co následuje po nějakém ději – například kocovina po následném nadměrném požívání. A nezapomeňme ani dalšího zástupce ze skupiny ledků – čilský ledek neboli guano, což je španělská verse pro v minulém sloupku prověřované české houno.

 4. Moje myšlenky se ubíraly podobným směrem, ale teď se mi rozsvítilo:

  důsledek je následek dušení ledkem (pokud toto bylo dokonáno).

 5. Vladimíre, obávám se, že to, co „následuje po něčem“ nenásleduje jen tak. A co se týká zbytečných slov, tane mi na mysl jen citát našeho génia.

  Všechna zbytečná slova jsou zbytečná.

  Jára Cimrman

 6. Vznik patové situace po volbách umožňuje naše ústava. Je to důsledek záměru takovou situaci připustit a nechat na politicích, ať to řeší. Pokud to vyřeší, vznikne vláda, která získá důvěru parlamentu. Pokud ne, důsledkem podle ústavy budou předčasné volby. Následky bezvládí zatím nepociťuji a právníci si dokonce pochvalovali nečinnost parlamentu, protože nevznikaly žádné legislativní zmetky. Zákonů prý už máme tolik, že se v nich málokdo vyzná. Pokud ale bude příliš dlouho panovat bezvládí, může to mít následky, které poneseme všichni.

 7. Ten rozdíl vidím v tom, že je to bráno z úhlu pohledu vypravěče (zjednodušeně řečeno). Žádný projev nemůže být z hlediska nekonečně mnoha úhlů pohledů zcela vyčerpávající, neb by obsahoval ještě více zbytečných slov než nejapné žertování.

 8. Obě tato slova mají zdánlivě stejný význam, ale utvořit z obou slovesný tvar již není tak jednoduché. Předpona „dů“ u základu sledovati narozdíl od „ná“ se nehodí a proto tudy cesta nevede. Nebudou asi tedy z jednoho základu. Ne?? Filologové pomozte!

 9. Pokud nepociťujeme následky bezvládí naskýtá se otázka zda „vládí“ bylo opravdové „vládí“.

 10. Řeči o patové povolební situaci nechápu, našel jsem si výsledky velmi reprezentativního průzkumu veřejného mínění na
  http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ
  tedy jarních parlmentních voleb.
  Ze všech platných hlasů bylo 55% pro pravicové strany a 45% pro levicové.
  Vezmu-li do úvahy pouze hlasy pro strany, které se dostaly do parlamentu, je to 52% ku 48% doprava. Jak se z tohoto výsledku vypočítalo 100 na 100 mandátů – je důsledek podivného přepočtu hlasů na mandáty. Ale i tak, je-li 100 na 100, proč nikdo nebere ohled na původní výsledek 55 na 45? To řekli občané a vláda si toho nevšímá?!

 11. Jiřulko, o které vládě píšeš, snad ne o té, co musela dle ústavy podat demisi, protože nedostala důvěru? Já se nechám překvapit, jaké řešení vytáhne z rukávu pan prezident, pardon, z jakým vyrukuje pan prezident.

 12. Tohle konkrétně bylo o této konkrétní vládě, ale je to jev všeobecný. Když se licituje, či lobuje, či kuloáruje, či jak ještě se to tam peče, či nedopejká, pak se zásadně nepřihlíží k výsledkům průzkumu veřejného mínění a politikaříci si to rozhodují často právě naopak. Zásadní chybou našeho pojetí demokracie je to, že se necháme přesvědčit, že jediné, čím občan ovlivní dění ve státě, je rozdělení koryt – pardon – volby jednou za několik let. Zásadním bodem fungování demokracie je – kromě voleb – úplná kontrolovatelnost a odvolatelnost politiků a všech jejich rozhodnutí. Není-li to možné – pak nastává korupce. Zveřejnily se třeba materiály o mýtu a Kapschovi? Když ani soud neví, jestli to výběrové řízení bylo optimální?

 13. Mýtus o Kapschovi neznám. Naopak mezi obzvlášť živé pověry patří také mýtus o závislosti délky penisu na tělesném vzrůstu.
  A pak nepřehlédnutelný První mýtus o stáří: Na stará kolena zblbneme.

 14. Důsledkem starých kolen není zblbnutí, ale moudrost způsobená zkušenostmi, ať už dobrými, či špatnými. Pevně tomu věřím a chtěla bych se toho dožít. Za zblbnutí mohou choroby, jako je stařecká demence a ten Němec, co všechno schovává 🙂

  Gabrieli, jak jsi vysoký? 😉

 15. Janinko, tento citlivý údaj bych Ti sdělil jen v případě, že jsi výrobce (výrobkyně, vyráběčka ?) rakví.

 16. Kinseyův teorém
  délka penisu není závislá na tělesném vzrůstu potud, pokud tělesný vzrůst není závislý na délce penisu. v opačném případě je tato vzájemná závislost absolutní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *