Dvojice podruhé

Replika od Haryka na Haryka:
Jednak – jednak, ani – ani, buď – nebo, to už jsme před časem probrali. Ale jsou tu ještě jiné dvojice, s nimiž se občas šeredí, jejichž vzájemné zaměňování není logické, aspoň si to myslím: svisle – kolmo, zároveň – současně, kromě – mimo.

Když je něco kolmé, nemusí to ještě být svislé. Může to být i třeba vodorovné – například vodorovná je čára kolmá ke svislici. Takže žádné eroplány s kolmým startem – start je svislý. A co kolmé skály? Spadají-li příkře dolů, jsou svislé nebo téměř svislé. Ale jsou kolmé k zemi, o tom není pochyby.

Když je něco zároveň, bývá to i současně. Ale rozdíl v obou výrazech je. Zároveň může být někdo básník a sedlák básní a oře. Dělá jedno i druhé. A někdo jiný může zase současně zpívat a tancovat – tedy ve stejnou dobu. Ale ten může být zároveň zpěvák a tanečník. Tedy obojí.

A co zákaz vjezdu všech vozidel mimo hasičských? Já bych se přimlouval za „kromě hasičských – ta vjet mohou“. Mimo znamená podle mého mínění spíš vymezení prostorové nebo místní. Například: střílel mimo terč – tedy vedle. Jeden ostrostřelec se chlubil: všichni stříleli vedle, jenom já mimo.

To jsem stvořil motanici, co?
Haryk

16 odpovědí na “Dvojice podruhé”

 1. Stejně často se zaměňuje rovnoběžně a souběžně (silnice může jít souběžně s tratí nebo řekou, ale to ještě neznamená rovnoběžně, dokonce se mohou místy i křížit).

  Pokud jde o dodatkové cedulky typu „Zákaz vjezdu všech vozidel mimo hasičských“, často tam bývá právě takto chybný 2. pád, neb správně je „…všech vozidel mimo hasičská“, tedy 4. pád.
  Význam takové cedulky pak jasně říká, že „mohou vjet všechna vozidla, které se trefí do těch hasičských, vyjma těch, která je minou“.

 2. Vodorovný by mělo být zřejmě v původním významu „horizontální“. Dnes tento pojem určitě není chápán ve vztahu k vodní hladině, která ještě ke všemu není rovná ale zakřivená. Svisle je tedy kolmo k tečně přirozené vodní hladiny (bez účinků větru, slapových sil, atd.), kterou jsme jakž takž schopni odhadnout pomocí vodováhy, kterou však k vážení ani ke zjišťování hmotnosti většinou nepoužíváme.

  No když tak vidím co jsem napsal, tak bych ta letadla s kolmým startem nechal být.

 3. I já mám nejaktuálnější poznatek: nejvodorovnější rovina k nejsvislejší musí být ta nejkolmější. Konečně se mi podařilo trumfnout všechny, kdo úspěšně stupňují přídavné jméno aktuální, takže teď už si určitě nejsme nejrovnější.

 4. ad jazykový archeolog P.V. Ale že mi to trvalo, než jsem si srovnala v hlavě ten pravý význam věty o vozidlech, která se do sebe strefují či se míjejí, docela makačka na bednu.

 5. Vrátil bych se ke stupňování přídavných jmen. Za poslední příspěvek napíši příspěvek poslednější, který chvíli bude i příspěvkem nejposlednějším. Jak je to ale se slovem předposlední ? Co je předposlednější a co nejpředposlednější ?

 6. Já bych klidně „spustil kolmici“ a na ni bych spustil další. Byly by tedy dvě na sebe spuštěné, čili na sebe navzájem kolmé. Pokud by byly tři, máme tak popsán celý náš prostor, kde se spouští kde kdo.

 7. ad Vladimír: Tak tu češtinu netrapte, protože stejně jako jen někdo se narodí s výtvarným či hudebním talentem, tak také jen některá přídavná jména lze stupňovat, tedy vyjádřit při srovnávání trojí stupeň vlastnosti. Jako příklad uvádějí Melichar, Styblík -Český jazyk, s. 91-92 např. dřevěný, včerejší, tamní , tamější (tamější není 2. stupeň od tamní). To jsou věci…

 8. Pokud to zobecním, tak na základě poznání, že existují jednostupňová přídavná jména a třístupňová přídavná jména dojdu k předpokladu, že se někde ukrývají dvoustupňová, čtyřstupňová a další (přídavná jména, nikoliv např. piva). Zkusme nějaké odhalit.

 9. My dědci pamatujeme čyřstupňová nepravidelná:
  dobrý, lepší, nejlepší, sovětský
  špatný, horší, nejhorší, imperialistický

  Jací jsou nejhorší nepřátelé socialistického státu?

  Jaro, léto, podzim, zima a imperialismus.

 10. Já jsem se kdysi také spustila,ale nebylo to kolmo,nýbrž autmo.Byl to maličký Fiatek 600 a spouštění s ním bylo sladké a s něhou vzpomínám.

 11. Když se nikdo nesnaží využít nového serveru, tak bloumaje po archivu nastoluji otázku: Spustila se Slepička Olinka opravdu s Fiatem 600 a nebo v něm (potažmo na něm)?

 12. …jestlipak se Olinka po příletu z Číny vyjádří… No nic. Vzpomněl jsem si v souvislosti s vhodně užitými slovy na debatu pamětníků, odkdy jsou v hospodě ta kamna, co tam aktuálně stojí. „Minimálně odjakživa!“ pravil jeden.

 13. Aniž bych se milé Slepičky chtěla nějak dotknout, domnívám se, že se jedná o událost ojedinělou a dávno promlčenou. Šestistovka by nyní byla tak nejvejš jako kukaň pro slépky. Dnešní milenci mají nároky prostorově mnohem větší, nehledě k tomu, že kdejaký adolescent, pokud nevyžaduje plné hotelové služby, má vlastní, byť rodiči bohatě dotované, bydlení. Ale mohl by to být zajímavý námět pro film pro dospělé.

 14. Slepička Olinka se zřejmě svěřila Dušanu Kleinovi (teda pokud on nebyl ten dotyčný), neb taková scéna se odehrála v jednom z dílů Básníků. A skončilo to vyhozením rychlosti a rozjetím vozu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *