Horizont

Haryk do třetice předkládá rčení: V horizontu.
Přece jen když někdo řekne, že něco udělá v horizontu dvou měsíců, je to jiná, než když to udělá za dva měsíce. Uznáte, že to zní mnohem noblesnější. Nejsem si ale úplně jistý, zda dotyčný ví co to je horizont.

18 odpovědí na “Horizont”

 1. Já ve své nadutosti to dělám ve vertikále dvou měsíců. Taky ovšem nevím, co to je.

 2. je fuk co ví dotyčný, hlavně že okolí rázem ví, že to je powerpointový koko… a mají si na něj dát velikýho bacha.

 3. Horizontála i vertikála se liší pouze úhlem pohledu. Nakonec není nutné vědět co to je.
  Nyní v horizontu necelých 2 měsíců skončí prázdniny. I když to zní noblesněji, je to pro zainteresované stejně nepříjemné, jako když skončí za necelé 2 měsíce.

 4. a kdopak skloubil úhel s osou?

  Proces vytváření demokratického a současně funkčního státu není triviální a určitě v něm nevystačíme s jednodimenziálním pohledem na ose diktatura – svoboda. Při pohybu na této ose není sporu, co je lepší, a sporné není ani to, že je každý sebemenší krůček směrem vpravo lepší. My ale víme, že existuje ještě jiný úhel pohledu osa anarchie – řád, který je neméně důležitý….

  Copyright © 2003, Václav Klaus

 5. Horizont je symbolem relativity. S každým krokem se jeho pozice mění. Pohybujeme-li se, zítra bude jinde a pozítří zase dál…

 6. Ať jsem zatracen, měl-li jsem v úmyslu odradit kohokoli od čehokoli. Dva dny jsem se zamýšlel nad pojmem sebereflexe. Dokonce i nad pojmem empatie.
  Milá Olinko, slibuji, že lehkomyslné zacházení s jazykem u Vás ponechám provždy bez komentáře. Ocenil jsem použití ženských zbraní,ale vůči paní Balákové se ohrazuji, nejapnost vnímám jinak, možná reverzibilně.

  Anotace slova dne Horizont obsahuje dvě pravopisné chyby. Jedna je v interpunkci a jedna zásadní je ve shodě: noblesněji.

 7. Leza na barikádu, mávaje při tom Gabrielovou zástavou, sděluji ctěnému slovodnickému publiku, že kritika v malých dávkách, neškodí v jakémkoli množství. Přijímejme kritiku jako prostředek vedoucí k cíli(*)(**) a ne jako osobní urážku.

  (*) zlatá střední cesta!
  (**) cíl si každý definujme po svém, ale mějme na paměti – svůj k svému

 8. Horizontála nás obklopuje, ať se podíváme kolem sebe kterýmkoliv směrem. Neměli bychom zapomínat i na vertikálu a alespoň 2x denně se podívat i vzhůru. Já si pro sebe k tomu dodávám i … odpusť nám, jako i my odpouštíme… Gabriel je ale v tom nevinně: Měří všem stejným metrem, má vytříbený jazykový cit, a tak zde častokrát trpí, odbývá si očistec už zde na zemi, snažme se pochopit i jeho. Olinka si to neměla brát osobně, ale když člověka něco bolí, bývá přecitlivělý, to také chápu.

 9. Gariel nás probouzí z letargie. Gabrieli – pokračovat! Přes spáleniště, přes krvavé řeky!

  (Olinko, je to hnidopich a hnidopichem, dá – li b(B?)ůh, zůstane. Já se vždy rád nechám s(z?)prdnout a tím poučit a ani se nazačervenám. Co je lepší než výuka od experta na slovo vzatého? Ale čekám!… Vyčkávám… však on se jednou sekne. To bude mazec, přátelé, to bude mazec, ajajaj!)

 10. Výhoda „horizontu dvou měsíců“ je v tom že horizont se snadno dá posunout. Například vyšplháme li výše, horizont se oddálí. Ještě jednou bych rád přítomné odkázal na axiomy Vopěnkovy alternativní teorie množin.

 11. Horizont je také v divadelním prostředí vykrytí boků a zadní části jeviště.
  Horizontka je obráběcí stroj, horizontkář je jeho obsluha.
  Narazil jsem však také na velmi zajímavý pojem „horizontální typ člověka“. Vida, to jsem já,zvolal jsem v duchu, věci nejraději řeším vleže. Ale kdepak, podle vysvětlení slovníku ABZ.cz je „horizontální typ“ člověk pozemský, světský typ bez spirituálních tendencí. Spirituální je pak vysvětleno jako duchovní, nadsmyslové, nadzkušenostní. Z uvedeného vyvozuji, že horizontální typ člověka je něco jako normalizovaný prefabrikovaný divák TV Nova a doufám, že pojem sám neobohatí zásobník nežalovatelných urážek.

 12. Ke komentáři – citaci,kterou uvedl Jiří Pallas o kloubení úhlů s osami. S připomínkou úhlu pohledu na osu anarchie – řád si musím vybavit nechuť někdejšího premiéra a dnešního prezidenta k projevům občanské (rozuměj nereglementované) společnosti.Buzené splývání řádu se stále větším a větším množstvím podzákonných norem, jež vydává dnes kdo má do pr… díru a ztotožňování neřádu s nezávislými (a tedy anarchistickými) iniciativami je dané právě tím úhlem pohledu, který nás nakonec dovede pod bezpečný orwellovský deštník s biometrickou identifikací.

 13. Horizontála se může změnit na vertikálu ? Záleží jen na úhlu pohledu ?
  Možná bychom mohli definovat pojem „společensky únosná úhlopříčka“.

 14. s horizontálami to skvěle umějí kupříkladu kolegové z anglicky mluvících zemí. příkladmo uvádím vcelku milý výraz „horizontal exercising“

 15. V HORIZONTU, který je dosti vzdálený, znamená, že to udělám tak za dva měsíce, ale stoprocentně to nemohu zaručit. Takže to třeba bude dva a půl měsíce. Přeci je jasné, že horizont se někdy vzdaluje, takže když se k němu blížíme, pořád to není ten stejný horizont.

 16. „V horizontu“ chápu velmi podobně jako „výhledově“. Vycházím z toho, že horizont je tam kam dohlédnu. Ale když někomu oznámím, že se budu jeho problémy zabývat výhledově, mělo by mu dojít, že v případě kdy bude mít štěstí, pustím se do toho až se mi bude chtít, v případě že bude mít smůlu, tak prostě bude mít smůlu a nebude z toho nic.

  V tomto pojetí pak má smysl vládní prohlášení, že dálnice bude dokončena v horizontu dvou let (čti: s trochou štěstí a překročeným rozpočtem to bude za tři roky hotové a možná taky ne). Naopak smysl postrádá věta, že prázdniny skončí v horizontu dvou měsíců, protože na rozdíl od vlády se prázdniny (zatím) řídí programem, který se v tomto případě nazývá kalendář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *