Maniak

Vážený pane Pallasi,
dovoluji si požádat o vypsání předmětného slova MAN slovem dne. Ač pouhá tři písmenka to téma se stane velice nosným, pokud je pochopíme jako slovo symbolizující tu jedinou správnou, sebevědomou a proto anglosaskou mužnost, po níž tak prahne můj oblíbenec Michal Wieweg, jenž ji však našim mužům upírá. Je to pochopitelné. Když muž – tak jedině SUPERMAN, případně v nouzi zaskočí GENTLEMAN. Toho posledního můj třináct let starý slovník spisovné češtiny definuje takto: „muž dobře vychovaný, čestný, se společensky dokonalým vystupováním.“ Nic nenamítám. Gentlemana jsem jako vzácný import dobrého muže nikdy nechápal jinak. Ovšem zásadně odmítám snahu odporně odborně vzdělaného kolektivu čtrnácti spoluautorů mého slovníku, kteří se odvážili definovat na půl počeštěnou verzi gentlemana – toho dobrého muže – jako: “ služebního psa s černou, rezavou nebo modrou hladkou srstí.“ Tato opovážlivost zjevně dokumentuje odvěké anglosaské pohrdání slovanskými národy! Proto nepřekvapí, že pojmové definice mého lexikonu jsou povrchní, ke škodě cizinců často neúplné – či odtržením od reality hrubě zavádějící – viz hesla HASTRMAN, TATRMAM a jim podobná. Že v takové parodii na vědecky exaktní práci schází mimo jiné i tři v naší současnosti velice frekventovaná substantiva KLEPTOMAN, PYROMAN a EROTOMAN – to jen logicky dokresluje smýšlení a odbornou úroveň autorů. Fakt, že PYTHAGORAS se svým ubohým trojúhelníkem na stránku slovníku pronikl, kdežto o vševědci a všeumělovi CIMRMANOVI se slovník ani čárkou nezmiňuje, nemůže již nikoho překvapit.
Náprava takových nedostatků – především revize a objektivní redefinice významu hesel slovníku – je však nad síly jednotlivce. Ten často zůstává nad tak dokonalým zmetkem bezradný. Pouze s nadšením a s plným nasazením pracující kolektiv odborně vyškolených a v naší současností dokonale zorientovaných jazykozpytců – tedy Slovodníků – dokáže v tak komplikované a obtížné záležitosti sjednat nápravu. Případně objednat.
Za což jim, stejně jako Vám, vážený pane Pallasi, děkovat, být zavázán, poděkovat se, ty, tebe, tobě, vy, vás, vám, pravdivý, pravý, týž, právě takový, mnohý, mnoho, téměř, skoro
Jiří Kramář – MANIAK a MANŽEL

88 odpovědí na “Maniak”

 1. Panu Kramářovi lze odpustit zkomolení příjmení spisovatele Viewegha ,ale nemohu vstřebat, abych měl slovo man chápat prvovýznamově tak, jak jej chápe pan Kramář. V češtině je prvovýznamově man vazal,někdo podmaněný. Jiná slova s koncovkou
  -man jsou co do původu přejatá buď z anglo-saského prostředí anebo s kořeny v řečtině, vyjadřující nějaké maniakální, obsedantní jednání, sklony nebo vlastnosti. Ve slovníku bych tedy hledal spíše pyromanii, kleptomanii atd.
  Rád bych potěšil genderově vnímavé srdce paní Diblíkové tím, že slovo manžel ve staročeštině znělo malžen a že dnešní přesmyčka vznikla nepochybně manifestačním patriarchálním usebepřednostňováním.
  Zelí !

 2. Jo, jo, vidím to okolo sebe…, samí manifestačně a patriarchálně upřednostňění infarktáři a mozkomrtvičníci, sem tam nějaký homelesák… Spíš by se v těchto souvislostech hodilo zajisté přesnější a velmi něžné slovo MUKL – muž určený k likvidaci…..
  A co se týče zkomoleného pana spisovatele snad jenom tolik. S takovým příjmením být českým spisovatelem…, že se nestydí…..
  A nakonec něco málo z balad předkremačních….
  http://www.nokturno.net/dilko.php?id=1192
  Pokud to někoho zajímá….

 3. Bylo by hrubým zkreslením tvrdit, že dobrman je mužem dobrým, zatímco ženitbou se stává, žel, mužem politováníhodným. Opak je pravdou, teprve v manželství se -man (předponu dosaď dle vlastní úvahy a zkušenosti) stává mužem. (Taky to musí být kus chlapa, aby vydržel, než si ho vycepujem.) Nevím, jak je to v jiných případech, zdali Seeman se po návratu na pevnou zem stal zemanem v Čechách, nebo byli-li zemani potomky zaběhlých berserků, stal-li se hulman opicí nemírným holdováním konopí a mandát je kýžený pro úplatky, jak se k sobě má mandala a dalamánek, zatímco souvislost erotomana a otomanu se evidentní, a když se Eros zamortizuje, zůstane aspoň to kanapé.

 4. Milý Gabrieli, syntaktický velmistře, vybírám úryvek z Vašeho příspěvku:…nemohu vstřebat, abych měl slovo man chápat prvovýznamově tak, jak jej …Můj jazykový cit mi praví, že by tam mělo být správně: prvovýznamnově tak, jak JE chápe pan Kramář…anžto slovo je v češtině i pramáti jazyků latině rodu středního. Jinak s Vámi co se mana týče souhlasím, jen bych ještě chtěl upozornit na nákladní automobily MAN a bubeníka skupiny Wostruha Honzu Manna. Vzpomněl bych i Thomase, leč s ním jsem nevystupoval a znám ho jen z četby.

 5. Maník byl jura, velmi dbal na svůj zevnějšek a proto po něm byla pojmenována manikjura.

 6. Hudebně nadaní jedinci z údolí mívali mandolinu, na horách manhorynu, ze zalesněných kopců pochází valdlhor(y)na a letci a rogalisté mívají za flígrem flíg(r)hornu. Přihlížející dámy si klepaly na čelo tak dlouho, až vzniklo sdružení bubenic Dama dama. Teorie pana Pallase (uctivé Zelíčko, pane šéf) je správná (jak jinak, je to šéf) a ověřená, protože každej maník !staročesky maniak) je svým způsobem maniakální.

 7. Nazdárek, milí slovodníci, patří to toho i mango a mangold? Tedy mango jako desková hra pro mužné Orientálce a mangold ve významu zlatý muž. Zdravím.

 8. Jasně že tam patří, a když si vezmete do ruky slovník najdete určitě další…, Man Delína s Man Delinkou, Man Darína s Man Darinkou, obrazoborce Man Ese s Man Etem, pojídače Many – manažery, starousedlíky Mandloňe s Mandlovcem, starého plavčíka ze Splitu Man Dragoru, účetního Man Ufakturu, jihoasijské obchodníky pány Man Ioka a Man Iaka, co dělá turek Man Ifik to nevím, ale když písmenku n pořídíte, bože, háček, tak tu rázem může mít hoši Maňasa s Maňáskem… atd atd, ale zdá se, že už je to příliš na moje gusto mechanické čili man uální……

 9. Já bych ho nezměkčoval. Mohla by se na něj vrhnout Máňa s čárkou a zase se nám to s tou tvrdostí a měkkostí zkomplikuje.

 10. že panu Gabrielovi se za chybějící písmenko „h“ v příjmení svého oblíbeného autora pokorně omlouvá.
  Mám-li však zůstat věrný své přirozenosti, pak ani omluvitelná chyba nemůže zůstat bez důkladného rozboru příčin. Coby televizní divák z donucení, znám poučku vyšetřovatelů mimořádných událostí v letectví, kteří pro mne nepochopitelně tvrdí, že skutečná příčina mimořádné události nikdy není jen jedna jediná. On totiž nedostatek fantazie a představivosti je pro mne vždy deprimující. V mém případě jsem však při vyšetřování té výše uvedené havárie docela malého písmenka „h“ dospěl k závěru, že poučka je to pravdivá, neboť kdo chce, ten většinou minimálně druhou příčinu vždy najde.
  A nyní konkrétně. Prvotní příčinou vzniku tak mimořádné události je čas jejího vzniku a z něj vyplývající moje psychická únava. Pokud by datum v záhlaví našich příspěvků obsahovalo i čas jejich odeslání (přibližně 00:45 dnešního dne) – pak by nám k důkazu nebylo třeba černé skříňky, která bývá pochopitelně zásadně červená. Druhou a závažnější příčinou analyzované události je velmi pravděpodobně jen dost obtížně doložitelný můj podvědomý psychický blok. Může za něj můj švagr, jenž ač odborně kvalifikován, přesto vyučuje jen ze záliby němčinu. Ten si to mnou opomenuté „h“ přesouvá. Nově vzniklé příjmení – tedy Wiehweg – má mnohem lépe vystihovat autorovu myšlenkovou a charakterovou úroveň, se kterou ten zlovolník ze zištných pohnutek vyrábí sice velmi vtipné ale přece jen seno pro prázdné hlavy.
  Toto dobytčí příjmení se mi neustále vybavuje i když je striktně odmítám, neboť má zvolna již chátrající paměť zatím dobře uchovává zážitky z časů dávno minulých – a to včetně mých vlastních omylů. Ty vyplývaly a stále vyplývají z mladického nadšení, jehož věrnou družkou je blbost. Mezi nezadatelná lidská práva určitě patří i právo na seno do mladé duté hlavy.
  Ano, tušíte správně – zůstal jsem mladý, a proto jsem se jako za školních let na své první, a doufám jen že ne poslední, slovodne připravoval důkladně. Proto jsem si téměř všechna v úvahu připadající hesla vyhledal jak v českém, tak i v anglickém slovníku. Ani slovník cizích slov jsem nezanedbal ve snaze získat co nejkomplexnější inspiraci.
  Domnívám se tedy, že chápu, proč se mému oblíbenci líbí mužný MAN anglosaský. Vždyť například do češtiny často implantovaný DOORMAN, BARMAN či FROTMAN toho mužného MANa obsahuje a nemá s českým vazalem tak mnoho společného. Ty dle mého soudu neorganické implantáty vyjadřují nádherně mužná povolání, jejichž společným znakem je typicky mužské postávání – tu u dveří, u baru nebo ve frontě. Nejspíš na banány.
  Chápu i tu těžkou vstřebatelnost, neboť s módními implantáty do těla živého jazyka jsou potíže srovnatelné jedině snad s implantáty silikonovými. Ty jsou údajně absolutně nevstřebatelné. Přesto se někomu líbí a jiného naopak svými rozměry deprimují. Nastal-li mou vinou právě takový deprimující případ, pak se podruhé omlouvám.
  V rámci své komplexní přípravy jsem se v archivních příspěvcích dočetl, že tady víte – ale děláte že nevíte, což vás ohromně baví. A já teď nevím, jestli toho blbýho dělám úplně dobře nebo úplně blbě a už vůbec nevím, co je z toho blbější. Ovšem i v těch velmi vzácných případech, kdy vím a chápu – jako jediný charakterní a chápavý prst palec – zůstávám zásadně stále v opozici, A snad proto i ten chápavý palec se mi najednou jeví jako vyložená pakárna, neboť každý samostatný prst může být pouze zaháčivý. Každý si to může sám ověřit. I když stále nevím vo co gou, přeji vám všem zelí.

 11. Jedna krásná manekýna řekla si, že chce do kina, když tu, nikdo neví jak, objevil se maniak., který místo bijásku vytáhl pár maňásků a hraje jí horory U Královské obory.

 12. Velmi zvláštní yak…, jinak znám několik namollmanů osobně a Máňu bez čarky si ani nedovedu představit.., to by byl smutný příběh…..

 13. Bučeli turové v tónině durové. Turové jací? Tibetští yaci. Řvali jak krávy, že je to baví!

 14. Provedl jsem test zaháčivosti jen u svých devíti prstů dle návodu pana Kramáře a musím Vám sdělit, že prsty nejsou zaháčivé, nýbrž háklivé. Strčit je do mandlu je stejně bolestivá manipulace. Jsem na rozpacích, zda publiku připomínat Mandu, případně panímandu.

 15. man – vazal, který přijal léno, vázaný službou ke králi či velmoži. mí rodáci těmto pak vyhradili i samostatný sál v kroměřížském zámku – Manský sál (tam se rozhodovaly spory mezi panstvem). pak již jen mohu sloužit výrazem „umanutá nymfomanka“, kterýžto dokresluje politováníhodný stav takto postižené ženy…………..

 16. Umanuté nymfomanky to je dobré…, skoro název pro sbírku.., ale o známkách by t asi být nemělo…..

  SKUTECNE ??

  Manka
  známá nymfomanka
  když na kole
  přes pole
  za námi jela
  asi se trochu zapomněla
  a zcela nechápe to sice
  že srazila se strojem
  zvaným sklízeč
  píce…..

 17. že konečně na nastraženou zaháčivou návnadu zabrala ta správná ryba. Stran technologické úpravy MANNÍHO polotovaru husitskou zbraní ve skutečného muže v průběhu MANŽELSTVÍ s paní Věrou Diblíkovou samozřejmě a rád souhlasí. Skutečný muž je totiž vždy sebevědomý a nestydí se hrdě a s tou jemu vevalchovanou galantností přiznat, že za vše dobré v životě ženám přirozeně i přirozením vděčí.
  Ovšem co i v manželství věčný opozičník je tento EROTOKANAPÉ nucen nesměle připodotknout, že MANŽEL je zcela nepochybně znechucený povzdech hluboce zklamané ženy, jež byla obdařena méně obvyklou sexuální orientací a která v ranním rozbřesku u vedle ležící osoby zcela nečekaně postrádá to jí milé pohlaví. Skutečný muž to znechucení s porozuměním chápe – vždyť i on zbožňuje totéž. Ovšem nejeden mladý sexuolog se vtom obvykle velmi obtížně orientuje a uvádí to jako pikantní zajímavost. Co jiného ale můžeme od takového dosud vhodně neupraveného MANA čekat?!

 18. Zatím se nikdo nezmínil o IRONMANOVI.Přitom jeho záběr je velmi široký.
  Začátek bych viděl někde v 70tých letech u kapely Black Sabbath.Poté
  se nám po vlastech evropských i světových rozeběhli,rozplavali a rozjeli
  různí ŽELEZNÍ MUŽOVÉ či IRONMANS a postupně transformovali v DUA
  a olympijské TRIATLONISTY.Teď mě napadá: existuje vůbec IRON-
  WOMAN?Jediná,na kterou si vzpomínám,se jmenovala Margaret T.
  a pracovala jako premiér UK.

 19. Její předchůdkyně, baba jak řemen, byla Golda Meyr(ová), min.předsedkyně Israele, kdysi dávno asi v 60. Páně Hawkinsův příspěvek mi kromě rozšíření obzorů přinesl i méně příjemné zjištění: při jeho zběžném přelétnutí jsem zprvu nevěřila svým očím, než jsem se přesvědčila, že chyba byla na mé straně: jednalo se o léno, to J tam opravdu nebylo, holt vetchozrakost už nakukuje přes rameno a stařecká demence jí napovídá…

 20. se divím, že nemusej plavat s tím kolem, jako třeba při biatlonu běhaj s tím kvérem. Je fakt, že sport není moc logický ani praktický, vždycky mi unikala účelnost bradel, a to o jakékoli výšce, o kruzích nemluvě. Taky nevím, k čemu je dobrý kůň našíř, kromě toho, že dotyční cvičenci musí občas rezignovat na sex a věnovat se více zušlechťování ducha.

 21. Se slavomanem jsem neuspěl, tak to bude Spiderman. Jsou ho plná hračkářství. Vánoce bez Ježíška má dnes už skoro kdekdo, ale bez Spidermana to nepůjde.

 22. Infantilní reminiscence

  Naše Manka rekordmanka,
  vždy vítězná nymfomanka,
  že se bála hastrmana
  milovala tatrmana.
  Chtěla po něm růže
  – on ji stáhl z kůže.
  Tatrmane, tatrmane,
  dej nám kůži na buben,
  kdo nebude bubnovati
  – z kola půjde ven!

 23. A co takhle FORMAN?Může být oceněn Oskarem nebo kopnut koněm,
  každopádně vždy vonící kosmetikou zn. FOR MEN.Je to tak dobře,
  Haryku?

 24. BORMAN – hajný,lesní muž,milovník borovičky?
  MANDELINKA – chlap na drátě?
  MANDOLINA – opak Squaw Valley?
  MANDEL – smazaný muž?
  MANCHESTER – šachista?
  MANDIBULA – muž od pečetí?

 25. MANDRAGORA – muž doktora Gora (4%+4% = registr. partnerství)
  MANTISA – totéž, ale na Slovensku raději nevyslovovat!
  MANIPUL – zdatný Slezan
  MANOGRAF – klášterní opisovač
  MANUSCRIPT – kleštěnec (příklad geneze viz výše Věra Diblíková)
  MANTA – transvestita
  MANTELETA – prostomyslný transvestita
  MANDELINKA – chlap na drátě obecně, přesněji spojař – traťový dozor
  MANIFEST (prajzský dialekt) – jedlík
  MANIOK (prajzský dialekt) – střídmý jedlík
  MANGO – chodec; cestovatel
  MANCIPACE (slezský dialekt) – technologická úprava (zušlechťování) muže v manželství cepováním (viz výše Věra Diblíková) do použitelného stavu cipa; cip = havířův pomocník (obdoba Figaro sem, Figaro tam!)

 26. Amant – ten, který neví, ba ani netuší, do čeho leze. Naopak šaman, ten se dokáže ze všeho vysekat.

 27. Vladimírovi: Samozřejmě. Ovšem pro správné pochopení geneze výrazu MANŽEL doporučuji prostudovat zásadní příspěvek paní Věry Diblíkové (úplně nahoře z 26.11.) a můj z 27.11, jenž dokládá okolnosti vzniku.

  MANIPULACE = myšlenkové poluce MANIPULA = zdatného Slezana, jenž je přesvědčen, že jako jediný MAN je vybaven varlaty a své pohlaví celému národu do TV kamer znázorňuje zcela průměrným vztyčeným prostředníčkem

 28. For men se pořádá 24H Le Mans. Právě se mi pod okny srocují policajti obrnění, jízdní i motorizovaní s bílozelenými antony, připravující se na zápas Sparty s Dynamem Mockba a na fanoušky obou mančaftů. To chce taky celé muže, i když ti jízdní bývají většinou holky. (I na jezdeckých závodech je k vidění hrozně málo kluků.) Pro JK.:Na tomto fóru se politické diskuse netrpí a Gabriel je přísně tresce, přesto bych podotkla, že ten prostředníček byl míněn na Kalouska ve smyslu „Jsi jednička“. Aspoň tak to bylo vysvětleno v mediích.1.

 29. Není šarmantní muž oxymorón? A co romantický Róm? Jsou komentáře též pro dámy nebo musejí mít dámy vlastní? Nebo to zaniklo s koedukovaným školstvím? Jsou prameny vlasů inspirovány námluvami pralidí? Sedávali pravěcí mužové u pramenů? Co pražily praženy? a co při tom prožily? V+W: Pramuž, pražena i pradítě pletli na praryby prasítě.

 30. děkuje za varování paní VD. Jenže já jsem u MANIPULA byl zaměstnán (příčestí trpné je namístě) pět let a i po pěti letech, co už u něj nepracuji, mi dělá potíže být slušným. Stačí, když zahlédnu vztyčený prst. Snad to bude pro ponejprv bráno jako dostatečně polehčující okolnost. Ještě jednou vděčně děkuji – ovšem kdyby mi někdo přiblížil význam toho Zelí – snad bych se rychle normalizoval.

 31. Ještě jsem ve své sklerotické paměti narazil na Osmany a Osmanskou říši, která kdysi pořádně podusila evropské státy. Teď se budou integrovat jejich potomci do EU. Historie je pořádně spletitá, kdo by to tenkrát před staletími řekl, když ovládli jihovýchod Evropy a bušili zbraněmi na brány Vídně.

 32. Jožinovi: Dovoluji si připodotknou, že jeden z četných kmenů OSMANů se integroval již dávno. Území tohoto kmene se pro mne od nepaměti rozprostírá poblíže Mošnova (tam co je letiště nyní Leoše Janáčka) a sídelním – říšským – městem kmene je lokalita zvaná Brušperk. Tam na náměstí – v restauraci „U zemské osy“ – se nachází mocenské, náboženské, kulturní i politické centrum tohoto hrdého a zodpovědného lidu, jenž každonočně dbá, aby nedošlo ke kosmologické katastrofě, jakou by nepochybně zadření zemské osy bylo. Za to, že se zemská osa dosud nezadřela, vděčíme tedy jedině těmto odhodlaným a neúnavným bojovníkům – mazačům osy – OSMANům, kteří svými zbraněmi v tvrdých pěstech buší nejdříve celou noc do desek restauračního stolu, aby nad ránem holými pěstmi bušili do bran svých domovů, přemáhajíce odpor zatvrzelých obránkyň. Historie se prostě neustále opakuje.

 33. Málem jsme zapomněli na opičky kosmany, u nichž se o dětičky stará tatínek (u některých rybiček taky).

 34. Kosmani, kromě toho že se starají o děti, jsou do kosmu, myslím, vystřelováni v malých množstvích neustále…
  Jinak Ataman, individuum holdující zastaralým ATA připojením – Advanced Technology Attachment. Modernější je pochopitelně SATA – serial ATA, ale SATAMAN se odjakživa zkracuje na SATAN, alespoň u nás….

 35. Ataman,kozácký hejtman,zarazil svůj buzogan do hlavy busurmana.Jeho
  pravnuk je businessman a prodává vozy zn.MAN.

 36. že Jožinem připomenutého ATAMANA v rámci systematické přípravy prostudoval jako prvního – a to ještě s plným elánem a proto velmi důkladně.
  Historie toho prastarého pojmu je navíc docela zajímavá. Počátky ATAMANA spadají minimálně do počátku desátého století – viz publikaci RUSANOVA,I.P.: Slavjanskie drevnosti. Moskva 1976, která navazuje na RYBAKOV,B.A.: Early Centuries of Russian History. Moscow 1965.
  Oba prameny se zabývají písemnými záznamy arabských autorů Ibn Fadlána a Ibn Rosty. Ibn Rosta, astronom a geograf, navštívil Povolží a Donskou oblast někdy v roce 901-902. Ibn Fadlán byl diplomat a uvedené území navštívil roku 921 až 922 a to jako člen diplomatické mise bagdádského kalifa. Nepochybně se jednalo o první přípravu výstavby průplavu Voha – Don v kraji již zcela kolonizovaném postupně asimilujícími švédskými vikingy kmene Rus. Tito otrokáři pod vedením knížete Haqan-Rus na svých lodích napadali domorodé slovanské kmeny a vedli na arabské poměry velmi nevázaný a nemravný sexuální život. Cestovní zprávy obou Arabů se jím zabývají velice podrobně. Fakta z jejich zpráv se velice vzácně shodují a potvrzují. A proto se nám také dochoval následující věrohodný autentický příběh.
  V jednom blíže Ibn Fadlánem nespecifikovaném přístavu na březích Donu (Rusanova jej lokalizuje do nynější osady Bulbovo v Tarasovské oblasti) se mimořádné oblibě drsných švédských vikingů těšil výjimečně urostlý muž. Pokud svým pravidelně vrávoravým krokem pravidelně přicházel testovat kvality slovanských otrokyň určených k prodeji a byl svými rozjařenými druhy dotázán: „Kudá vy idyote, Svenson Ivánovič,“ vždy odpovídal: „V atáku, rybjata, v atáku!“
  Nelze se tedy divit, píše ve svém díle RUSANOVA, že název funkce prvního kvalitáře v první dobře fungující obchodní síti v naší sovětské vlasti byl časem obvyklým způsobem zkrácen na ATAMAN.
  Tolik historické prameny stran vzniku ATAMANA. Jeho další osudy ve své publikaci naznačil už RYBAKOV:
  „Postupnou asimilací švédských kolonizátorů s místním slovanským obyvatelstvem se mění i jejich nezkrotná vikingská povaha. Tento vliv má na svědomí v průběhu již několika desetiletí pohodlnickou změkčilost a zánik neobvykle dlouhých obchodních cest. Celkový úpadek společenských vztahů pak vrcholí faktem, že ATAMAN již není jmenován knížetem, nýbrž volen mužskými potomky kdysi obávaných dobyvatelů. V této zdánlivé podružnosti lze dobrému pozorovateli snadno vysledovat příčinnou souvislost se současným masovým alkoholizmem obyvatelstva dnešní Doněcké oblasti.“

 37. Ataman naš znajet kavo vybirajet….
  Jinak v zakladních kurzech na ZVZ / Zdi Veřejných Záchodků/ jsem kdysi nastudoval, načetl tento jistě inspirativní dialog:
  Kuda vy idyjote….
  Ja idu sprasit vašu žonu….
  Ja pani nemaju….

 38. Z Vysočiny se stále usmívá důchodce Zeman, manžel na dálku. V jedné písničce se zpívalo, že láska na dálku je hrob. Snad jednou o tom napíše knížku on, nebo snad jeho manželka?

 39. Děkuji WBG za velice milou připomínku základních kurzů vzdělání na univerzitě života. Stylově čistěji na UŽ, fakultě ZVZ, katedře nádražní. Patří už k absurditám života, že nejpoetičtější a nejtrvalejší zážitky romnatického mladíka mohou začínat na velice nepoetických místech.
  Ještě dnes zcela zřetelně vidím, jak v srpnu 1966, na trase Drážďany, Berlín, Stralsund, Bergen, ten devatenáctiletý stále JELIMAN, se zaujetím hodným Champolliona, luští zápisy a vyobrazení na zdech nádražních záchodků, aby pomocí těchto Rossettských desek nastudoval výrazy, které zásadně žádná konverzační příručka neuvádí. Bez těchto bohatě ilustrovaných skript by nepoznal pro mladého cestovatele životně důležité výrazy – i školou zlovolně opomíjené. Však takto podrobně informován, cítil se ten nedočkavý Pan – či nic – být dostatečně připraven plnit právě tou školou zadaný a celospolečensky nesmírně závažný úkol: Co reprezentant vlasti v zemi proslulé tuhým bezduchým vojenským výcvikem mužů – MANDRILem, započít s budováním trvalého mostu přátelství mezi oběma od věků znepřátelenými národy. Jinak řečeno, stal se účastníkem smírné mírové mise.
  V mládežnickém stanovém táboře na Rujáně se však tento zatvrzelý romantik, zcela nečekaně a bez vlastního přičinění, stal studijním objektem budoucí soudružky učitelky historie z Postupimi, jejíž specializací byli Slované. A právě díky nedávnému samostudiu (odporné slovo – stejně jako samohana) nepřipadal si tento JELIMAN jako úplný blbec. Znát reálie se vždy vyplácí. Neexistuje totiž větší rozkoše pro marnivou mužskou psýchu i ryzího romantika, než když dívka ze slušné učitelské rodiny ve chvílích té nejužší možné germánsko-slovanské vzájemnosti ztrácí nejen to slušné vychování, ale i všechen stud, a nad mořem zatopený chrám nejmocnějšího slovanského boha Svantovíta hlasitě vykřikuje ty nejoplzlejší výrazy ze stěn všech nádražních záchodků – od Drážďan až po Bergen.
  Svět je plný i nechtěných symbolů (stačí se zde zamyslet nad názvy posledně jmenovaných měst) a také kariéra nejednoho maniakálního erotomana-manžela začíná zcela nečekaně a nenápadně.

 40. Pane Kramáři, najděte si v letošním červnu heslo Pičičanda, tam vyčtete historii Gabrielova pozdravu Zelí pro celý okres.

 41. děkuji Jirkovi za příjemné rozšíření obzoru i zornic. Toho byla zatím schopna pouze kyprá oblost dívčích zadnic. Moji staříček z Uhřic říkali „taká dobračka pro celú dědinu.“ Zbývá tedy definovat zelí s působností regionální, celonárodní, celostátní a celoevropskou. Globální zelí nemá smysl ani definovat, neboť by bylo vzápětí přísně utajováno a hlídáno co zbraň strašnější zbraní hromadného ničení. Oni totiž můj staříček také říkávali: „Taková ženská, když se vyvede, vodrovná celý regiment!“
  Dnes už se mi zdá, že to bylo včera. A hle, jak daleko jsme za tak krátkou dobu pokročili! I ta mancipace připravená po Opavsku (milenec Eman a manžel cip – ten již Figarem zpodobněný pomocník havíře) neobyčejně akceleruje.
  Uctivá poklona tak nežensky vzácně štědré V.D.!

 42. Co se týče jistého Emana a rovněž výše zmiňovaného loudavého havíře, tak u nás – zeměpisně spíš ke Frydku Mistku, se traduje tato verze.
  Otázka: Co je to emancipovaná žena ? Odpověď: To je žena Emana Cypa. A cyp je severomoravský výraz pro orgán, který je všeobecně ve slovanských jazycích spelován jako cé há uj …., drobné upřesnění pro posluchače z Čech a přilehlého okolí…..
  No a ty stařičkovske dřisty o babach sem kdysi jako mlady synek trochu zrymoval ….

  KLASYKA

  Přinesla cérka novinu
  že by snad stačila
  na celú dědinu….

  Jistě bys stačila
  mamka jí pravila
  kdyby ta žárlivost
  dokola
  nebyla…..

 43. Snad je čas poprosit z nebe spadlé přispěvatele, zda by neuvážili volbu sevřenějších slohových útvarů.Sevřenějšími míním to, co se domnívají míti mezi hlavou a patou (sdělení) .

 44. WBG: Je to i věcně správně. Toho se sice krátkým ale tvrdým jsem ponejprv slyšel již počátkem druhé poloviny posledního století minulého tisíciletí, přesněji v listopadu 1958. A v těch, jak je vidět názorně, opravdu dávno minulých časech, mne – čerstvého přistěhovalce z Mikulova – můj spolužák z velice podivného slezského kmene tak také otituloval. Pro zjevnou jazykovou nedostatečnost. Toho s měkkým a krátkým jsme tehdy neznali a proto jsme nemohli vědět, že se jedná o označení nedospělého hocha, přibližně našeho vrstevníka, jenž s důlním vozíkem kmitá sem a tam od rubání k těžní jámě a zase zpět. Takže věcná spřízněnost obou s lazebníkem Figarem je zjevná.
  Ovšem poetické vyjádření té zavrženíhodné žárlivosti je velice pravdivé. Tak pravdivé, že – přihlédnu-li ke skutečnosti, že můj otec vlastnil velice opečovávaného péráka a i na své pružině si obdobně zakládal – pak bych se ani moc nedivil, ukázalo-li by se, že jsme my dva úzce příbuzní.
  Přímo chorobně žárlivého jsem měl strýce. Ten z té perverzně závistivé žárlivosti zazdil ve štítové zdi na hůře díru, kterou se za jeho sedmnáctiletou dcerou proboural ženatý soused. Toto je však velice bolestná vzpomínka, neboť když tu moji nádherně kyprou a zrzavou sestřenici raději co nejdříve provdávali, ta štědrá dobračka jásala, že už bude mít svoji firmu a příští rok o prázdninách, když já už budu mít konečně patnáct, ukáže mi tu skutečnou cestu rájem. Jenže to by nesměl ten žárlivec strýc vidět kam a jak hluboko mi při tanci jeho dceruška tiskne tu mou vzorně učesanou hlavu. Ten závistivý sketa hned za tepla doporučil mému otci, aby mne příště poslal na prázdniny jinam.
  Abych alespoň zmírnil ten ještě dnes hluboký žal čistého romantika, vrátím se raději k práci.

  KAJMAN – naprosto dezorintovaný muž z Hlučína
  MANDARIN – vždy jen na úrovni obdarovávající dárce
  MANDARINKA – jeho manželka – často dar sám

  To poslední heslo mi však připomnělo, že musím zatím končit a jít přepolohovat tu svoji.

 45. Gabrieli, nevím, zda je to wbgardenovi známo, tak se vměšuju do diskuse. Rumcajs nemohl vybrat jméno pro syna a tak ze zoufalství zařval: Krucipísek. A ozvěna mu vrátila Cipísek.

 46. Krucipísek..,no to je jako s prominutím když tzv. slušní prvorepublikoví trampové nemohli říkat za každým slovem ku…. a použivali, prý, místo ku…, slovo zatraceně….cipísek
  Jinak ovšem podle východního vzoru Čuk a Gekby mohla existopvat dvojice /havířských dřevorubců ??/ Cyp a Sek, intelektuálněji Cip i Sek.., ale vtipné to asi moc není…
  Cyp Isek by mohl být loudavý havíř z Turecka…,
  Sajp Aisek, to už zní líp v Česku, vesmírný dobyvatel, no.., mohl by kandidovat třeba na prezidenta…, atd atd….
  BTW. V minulém tisíciletí i rozhlas používal slovo cíp v souvislosti s počasím… Cíp vysokého tlaku nad Skandinávii..,
  Haviři v Ostravě se mlatili do stehen…, Maňo, kurňa, ja sem sviňa haviř, ale ti pravi sprosťaci su v radiu….ni ?

 47. GENTLEMAN – tam, kde ještě včera jemný muž svým taktem plál, dnes zvolna tlejí jeho geny, jen rádoby vtipná neomalenost se na mne do široka tlemí…

 48. Jejda,Věruško D.,ten durman klidně může zmutovat na molmana.Alespoň můj durman jo.Dostal molice,zblbl a kvete v prosinci.Florman jeden.

 49. DURMANA-MOLMANA i každého skutečného FLORMANA desinfikujeme zásadně Florsalminem. MOLMANA opatrně – dávkami jen minimálními. Ovšem u FLORMANA jsou přípustné i dávky maximální. Zblblý už je stejně – jinak by ani v detektivkách nevraždil.
  Praktická poznámka k aplikaci: Pokud se FLORMAN nachází dosud ve stadiu PREMOLMANÍM, desinfikuje ústní dutinu Florsalminem vždy koncentrováným sám a vyplivuje zásadně dovnitř.
  Vedlejší účinky: Při dlouhodobé desinfekci může tento macerát šalvěje lékařské v alkoholu u pacienta vyvolávat stavy vedoucí až k deliriu tremens, případně cirózu jater, ale uživatelé přípravku, byť zcela neohební, jej obvykle velmi dobře snáší, neboť život je pro ně mnohem snesitelnější.
  Odcházím tedy desinfikovat.

 50. Nevím, zda jsem nepřehlédl, ale nikdo jste nevzpomněli Nelsona Mandelu. A taky indiány Komanče a mantl, jaký nosil inspektor Colombo.

 51. No jo, a taky by se měli praví mužové spolčovat v teamech po mandelích, tedy po l5. Mandéél! Po-zor! A mandl by měli zásadně provozovat páni. Těm by se taky nemohly přiházet ty otřesné příhody, popisované Příšerným večerníkem, kde mimo „Vygumoval dědečkovi oči a pak se utloukl střídavým proudem“ bývaly uváděny hokyně, jež si do mandlu přískříply poprsí. Zřejmě stejně úděsné jako ten pán, co spadl do válcovací stolice a ležel na pokojích 7 až 31.

 52. K tomuto nekonečnému tématu přidávám pro potěšení děvuchám i paním frontmany všech možných i nemožných kapel.

 53. K uspokojení mých předpřispěvatelů uvádím:
  Skutečný MAN nikdy nesmí provozovat MANDL jinak, než jako zodpovědný vedoucí! MANDL totiž urostlého MANA umístěním své pracovní štěrbiny ohrožuje na tom nejzranitelnějším místě. To ovšem není náhoda, neboť první MANDL vynalezl a zhotovil afričan švédského původu Nelson MANDELA proto, že se nehodlal spokojit s jedním i pro něj velmi tristním a nesmírně deprimujícím faktem. Vědecky si totiž několikrát ověřil, že k uspokojení zdravé ale jinak průměrné bílé ženy je třeba celé baterie MANDELů (= kopa = 60) urostlých MANů černé pleti. Ovšem už během zkušebního poloprovozu prvního MANDELOU zhotoveného přístroje na prodloužení nejpodstatnější části MANa se záhy ukázalo, že, nejednomu MANŽELovi žel, tudy cesta nevede. Neboť pokud MANova nejpodstatnější část leží na pokoji 7 až 31 – nikoliv celý MAN, jak poněkud nepřesně uvádí paní Věra Diblíková – je tato část MANa pro svoji ohebnost a nevhodný kalibr zcela bezcenná.
  MANDL byl však místo odložení do technického muzea naprosto nevhodně svěřen do péče žen a odtud pak ty hrůzné následky.

 54. Dámy, co takový romantický románek s výše uvedeným Romanem! a co nekromant, chiromant a návazně chiropraktik! o mantě a Opel Mantě nemluvě.

 55. panu Gabrielovi: Souhlasím dnes s tou háklivostí mých zaháčivých prstů. Vstanu-li po nějaké době od klábosnice, jsou mé prsty háklivé na pouhé narovnání. Důkaz mandlem je zcela zbytečný. Navíc si pět a čtyřicet let živě pamatuji pocity, jež mne zachvátily ihned poté, co se mi do mandlu vešly čtyři prsty levé ruky. Od té doby mám obě ruce pravé, což pro leváka není dvakrát výhodné. Leda by si na tom dnes založil kariéru.
  Ovšem 27. listopadu připomenutá MANDA s MANÍMANDOU bude snad bezpáteřný kolaborant se svojí manželkou. Ne že bych si neuměl pod tím pojmem představit něco mnohem pozitivnějšího, leč život mou představivost také tak hluboce rozpoltil.

 56. Tak jeden můj známý je DOBRMANIAK.
  Jistě netřeba vysvětlení.
  A jeden můj známý, japonský námořní kapitán
  SHU-KAHO-SHIKI je torpedofil.
  A dost možná se opakuju, ale toho si naštěstí nikdo nevšimne.

 57. Musím se jménem všech sklerotiků Jiřulky zastat, jen počkejte za pár let! Domnívám se, že takovýhle maní uniknuvší drobný lapsus slušně vychovaný gentleman ostentativně přehlédne. (Už proto, že mně se to stává co chvíli.)

 58. Tak Jirko, to se to lehko holedbá, když to schválně připomenu, pak stačí dát to vyslovooodňovat (podle vzoru vygoooglovat), ale to opakování se netýkalo dobrmaniaka, to je premiérově uvedený briliant, podobně jako následující epicko-deskriptivně-propagačně-hovorová poéma:

 59. Jsem od rána do večera na výstavě AQUA-TERRA,
  prodávám tam lanýže, někdo je jí slaný, že?

 60. Paní Diblíková, slušně vychovaný gentleman lapsus jenom přehlédne. Pokud tak učiní ostentativně, pak už není slušně vychovaný gentleman. Jsa původu neurozeného (ač jinak slušně vychován), jen jsem reagoval na Jiřulkovu výzvu.
  Jiřulko, fakt jsem nevygoogloval. Jen jsem si zapamatoval Vaši repliku, protože jsem jméno toho Vašeho kapitána slyšel prvně několik dnů před tím, jméno kamarádky znám již od obecné školy, kdy jsme tak přezdívali přítelkyni Karla Pecha Šimako. A ještě drobnou odpověď na Vaši poému:
  Z toho se nikdo neposere,
  že na výstavě Aquae-Terrae
  chcete vydělat miliony
  a prodáváte lidem lačným
  (s chuťovým rozdílem drobným,
  cenovým značným)
  přesolený žampiony

 61. Jistě že jsou mezi námi tací na money maniaci..ale nevím jestli si toho někdo všiml, češi nejsou blbí, předražené zásadně nekupují a nechají takto konající kapitalistyzcela demokraticky zkrachovat. Včera jsem byl trošku po obchodech a ve většíně krámů jsem sám i když všude 50 % slevy. Moneyaci si asi urychleně kupují klobouky, aby si svoje zbožíčka měli kam uložit….
  Jinak vrátím-lise taky do dětství, pamatuji, myslím čínské tenisty jménem Lu Lin a Shou Pej Ji….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *