Podpora

Podporu morální, finanční či fyzickou vnímám jako postrkování zespoda vzůru. Jak se jmenuje podpora zezhora? Nemluvě o opaku podpory – zespoda to budou nejspíše podražené nohy a zezhora uťatá hlava:-)

43 odpovědí na “Podpora”

 1. Slyšel jsem výrazy podpora a nadpora ve smyslu vojenských hodností podporučíka a nadporučíka. Samotného poru nikdo nezmiňoval. Co na to poví Gabriel,MRBS?

 2. Nevím jak dnes, ale nezasloužená podpora zezhora bývala protekcí. Dále je možná vzájemná podpora osob na stejné úrovni – já na bráchu, brácha na mne.

 3. Ze slova podpora se dá odvodit „podpoření“ a od slova toporo se dá dojít k topoření, nebo k dokonavému vidu „ztopoření“. Jaký bude dokonavý vid u podpory?

 4. Taky byla italská komunistická píseň Avanti popolo – ta vznikla původně jako spontánní projev zezdola, ale naší generaci už byla vnucována seshora…

 5. A co znamená slovo toporo? To je italsky, španělsky nebo japonsky? Česky je topor a zdrobnělina topůrko (za tolar). Občasné, kteří nezvládnou hlásku er ,říkají topol.

 6. Podpor ležmo za rukama upravit! – tak zněl na vojně jeden poměrně často používaný povel při ranních rozcvičkách.

 7. Toporo je nejspíš táta od topůrka, jinak by to byl topůrek, ne? Z vojenských termínů mě zajímala poloha ležícího střelce – proč střelec musel zásadně ležet na břiše? I v noci?

 8. Milá paní Diblíková, Vašemu oku přeji vrácenou jiskru, avšak pokud jde o střelecké polohy, je jich více. Pro osvětlení důsledků jedné z nich bych Vás odkázal třeba na Lékařské repetitorium a diagnózu Zákopová noha(447).

 9. Protiletadlový střelec může ležet i na zádech…,toporo s velkým s – hospůdka jižně od Sapora vhodné pro kažforoční srazy samurajů důchodců.., anebo TOotálně POblblý ROzum-brada, s předponou zet se jedná pak samozřejmě o Zcela TOtálně POblblého…

 10. A ještě všeobecné varování. Nečtěte Lékařské repetitorium, neboť zjistíte, že máte příznaky všech tam popsaných chorob.

 11. Ano, tento jev krásně popisuje Jerome Klapka Jerome ve Třech mužích ve člunu, když u sebe diagnostikoval vše kromě horečky omladnic.

 12. Taktéž se vyskytuje atletická noha (mykóza ze sprchových rohoží) a kozí nohy, kterými oplývají hlavně hubené Italky (dámy, česká baculatost má něco do sebe, jen jí nesmí být příliš). Kozí noha je také plevel bršlice a ves Ziegefuss v Sudetech, po válce přejmenovaná na Annenskou studánku.

 13. PS Naznačené množství střeleckých poloh i v souvislostí s Lékařským kompetitoriem mi vzdáleně cosi připomíná, s vojnou to souvisí jen okrajově…

 14. Víte, je to potvora, ta sociální podpora. Člověk poprvé když pro ni jde, sdydí se a neví kde se schovat. Okolí je nevlídné, prsty ukazuje. Úředníci klidně sedí, taky nepříjemně hledí, na pracáku dívají se- vida opět příživník. Co zbývá pak postiženému než aby si na to zvyk. V duši mu to strašně hlodá, stydí se a pomoc nikde. Mnoho lidí prachy bere přesto, že pomoci mají, své pohodlí navrch tají. Tak se stává podpora, strašně velká potvora. Postižený vybere si, pokud takto na mne hledí, stávám já se, protivníkem, únik možný není. Mstím se těm co mají práci, svojim přiživením.

 15. Ač střelec pouze znamením a kompetitor už vůbec ne, někdy mám přesto pocit, že sám se sebou souvisím jen okrajově. Asi tak jako Kozí noha s Annenskou studánkou….

 16. Dva kamarádi z mokré čtvrti podpírají třetího, který přebral, a jsou mu oporou. Přivedou ho obvykle až před byt, opřou ho o dveře a zazvoní na manželku podroušeného kamaráda. Obvykle ani nečekají na slova díků za nezištnou podporu a raději se klidí pryč, aby se vyhli případnému nevděku.

 17. Minulý papež podporoval AIDS usilovným bojem proti kondomům (a proti antikonecpci vůbec, jakož i proti umělé inseminaci a transplantaci embryí, tj. „dětem ze zkumavky“), současný Benedikt XVI. podporuje střídmost, zbožnost, vůbec žádný antikoncipovaný sex a mimomanželský sex absolutně žádný, a vůbec žádnou televizi. Teď je to o tomto papeži velmi mimo mísu, ale třeba se vám to bude líbit (jako mně): V rámci podpory katolické zbožnosti se na cestě světem stavil v Kalifornii na rautu, kde se mu dostalo darů. Jeden z jedenácti pozvaných mladých amerických katolíků, kalifornský občan s typickým americkým jménem Armando Cervantes, mu věnoval mikimausí uši. Papež srdečně a upřímně poděkoval, i když si je nenasadil. Ta poslední věta je doslovný citát z internetového článku.

 18. Pokud vím, tak papež a katolická církev nebojují proti kondomům / antikoncepci, ale proti sexu neprovozovanému za účelem rozmnožování.
  Představa jak papežovy křižácké pluky táhnou do pole prodi prezervativům, pesarům, pilulkám, spirálám a přerušené souloži je hodna malířova štětce 🙂
  Z mládí si pamatuji, že na oblíbené značce Primeros byl také kříž, a tak by mohlo při bitvě dojít k osudným záměnám. Úkolem křižáků při bitvě by samozřejmě bylo udělat do kondomů dírky.
  Papeže bych neproklínal – spíše ty, kdo se tváří jako úžasní věřící a zároveň nechtějí přistoupit na pravidla hry.

 19. Opravuji: Minulý papež podporoval AIDS usilovným SLOVNÍM bojem …
  A já jsem papeže ani slůvkem neproklela – neumím to a tak by se to stejně minulo účinkem. Jenom si z některých papežů dělám srandu. Některé výňatky a citáty jsem před cca dvanácti lety překládala a opravdu mi to placama připadalo husté. Samozřejmě a stoprocentně uznávám, že věřící mají právo na svoji víru (i na ty církví prokázané tři zázraky. Že si neumím představit, jak se zázraky prokazují – to múže být tím, že na to intelektem nestačím). My si – Bůh a já – zkrátka nerozumíme a vzájemně se sebou nesouhlasíme, tak jsme se vzájemně opustili. Asi tak před šedesáti lety, to mi bylo zhruba patnáct. Dotknout jsem se nechtěla nikoho, ale – to víte, starým lidem už to tak nemyslí a někdy jim to hodně mluví. I když – na druhé straně – o kolik je Búh starší?.

 20. Do papeže se snadno trefí každý, je sám, ale v jednom má určitě pravdu: Pokud by se dodržovala zásada, že sex patří pouze do manželství, pak by se AIDS nešířilo. Jak snadné – stačí dodržovat jedno z přikázání desatera.

 21. Za minulého papeže se hlásala teologie těla, jestli v tom pokračuje i tenhle, nevím. Byla to dost pokroková věc, dokonce s antikoncepcí podle plodných a neplodných dnů, fakt :-).
  Stařenko, pokud Vás Bůh stvořil, tak by měl být logicky starší, pokud ne, tak kde jste se tady vzala :-)?

 22. Kdyby se dodržovala všechna přikázání, bylo by lidstvo hodno svatořečení, nebylo by potřeba armád, policejních sborů, justice, arestů a azylových domů, neb by nebylo delikventů. Bohužel, šedá je teorie a zelený strom života. Víra je intimní záležitostí každého člověka, netřeba ji institucionalizovat.(uf!) Když se tak probírám historií církve, konstatuji, že sama s oblibou svá vlastní pravidla nedodržuje. A papežové? Kolik z nich se zkompromitovalo smrtelnými hříchy, postoji, neschopností či lhostejností k absolutnímu zlu….

 23. Za „institucionalizovat“ navrhuji udělit Pallasovu cenu. (já jsem se zakoktal už na čtvrté slabice). Kam se na nás, Němci, hrabete se svými sicherheitsdiensty a jinými undatrami! Umíme to taky!

 24. Mám za to, že Stařenka se narodila. A samo tvoření jde geneticky tak daleko, že to ani Pán Bůh není schopen vysledovat :-). No a jestli byl u tvoření tělesného, tak určitě netvořil.

 25. Chudák Pallas, ten si s tím institucionalizováním (pro jistotu jsem to zkopírovala) zavařil. A Janinko: určitě netvořil, já vím jenom o Ježíškovi. S tím věkem Boha jsem to myslela tak, že když já dělám ve svém věku blbosti, tak On, když je přece o tolik starší, má taky nárok. A nástupce nikde. A Jožine: v desateru se o manželství vúbec nehovoří. Nebo mi to možná uniklo. Já to znám jenom jako „nesesmilníš“. Ale i jinak Vás chytnu za slovo: Stačí dodržovat JEDNO z přikázání desatera? Já jsem myslela, že křesťané by měli dodržovat všechna.

 26. Když jde o Boha, cosi nedefinovatelného, mystického a neuchopitelného, taky může být, že je mladší než vy. Věk je časová, domnívám se, že fyzikální veličina a nelze jí (třeba) poměřovat božský prostor.

 27. Krindapána, vy jste se rozjeli! Doporučuju přecíst si traktát vyvedený sprejem i s barevnými iniciálami na zadní stěně ohrady na Letenské pláni- končí to nějak ve smyslu že vítězství ducha Evropy nad islámem je v tom, že evropský hrdý žebrák neděkuje dárci, ale Bohu. A s
  tou Pallasovou cenou – kdo by to insti- oné shora uvedené měl dělat? Vzhledem k tomu, že by se patrně jednalo o cenu virtuální, v nematerializované podobě, tedy pouze ryze čestné uznání, neprovázené mrzkým mamonem, mohli bychom jednou za čas o udělení Ceny JP hlasovat. Já navrhuji dodatečně ocenit tvůrce slovodňáckého pozdravu ZELÍ!!!! zelí.

 28. Stařence: To přikázání, které jste pojmenovala, jsem měl na mysli. Souhlasím s tím, že celé Desatero by měli dodržovat zvláště křesťané, aby šli příkladem. Pokud by ho dodržovali úplně všichni lidé, nebylo by jim to vůbec na škodu, blížili bychom se ráji na Zemi. Ostatním k církevní hierarchii: Jsou to jenom lidé, žádní nadlidé, nerozumí všemu a dělají také chyby, i velké. V historii můžeme nejednou vypozorovat, že je oprávněně kritizovali nejen učenci, ale i prostí lidé používající zdravý selský rozum. Já dnes nechápu, co mají mnozí kněží proti asistované reprodukci jako takové, i když i tam je co zlepšovat. Když se vrátím k počátkům křesťanství, tak z dnešního pohledu je Ježíš nemanželským synem Marie, která ho počala i z dnešního pohledu velmi nestandardním postupem, takže dnes by ho něteří kněží odmítli pokřtít. Naštěstí církev má hodně kněží, takže když jeden odmítne pokřtít dítě počaté ze zkumavky, nad čímž mi zůstává rozum stát, stačí zajít za jiným, který ho pokřtí pod podmínkou, že rodiče s křtem souhlasí a slíbí, že budou vychovávat dítě v duchu Desatera. Na závěr k té institucionalizaci: Je lepší mít nedokonalou hierarchii než žádnou, těch chyb v řízení zase není tolik, nesporně v řízení převažují klady a i v církevní hierarchii nalézám spoustu úžasných lidí, kteří mi mají co říci a hodně mi pomáhají na mé cestě k Bohu.

 29. Jožinovi.
  Ano.
  A dále Vám předávám čestný titul mistra zkratky, který mi nedávno (neadresně, avšak zřetelně) v Nosovi udělila Atsmon.

 30. Stařence: Děkuji za podporu, ale titul jsme oba dostali neprávem. Jiřulka napsal před námi ještě delší příspěvky a titul dodnes nemá.

 31. Dovoluji si drobně upozornit PT publikum, že na rozdíl od rozmanitých keců všeliké Marie a spol. počínaly, počínají a budou počínat jenom standartním způsobem. Pro milovníky zkratky toto:
  Sám velký on se takhle před silvestrem ptal mladších andělů, kde budou slavit. I pravili andělé, že letos asi na Zemi. Tam nechoďte, pánové, tam jsem před více než 2000 let pošpásoval s jistou Marií a dodnes to rozkecávají….

 32. ad wbgarden: díky za fór, konečně mám spojence!!! Já mám doma repliku malé dřevěné sošky české Panny Marie (neznámého dávného lidového řezbáře) a ta má tak krásnou prostou tvářičku, že fakt věřím, že fakt věřila, že má Jéžiška s Ním.

 33. Vzpomínám si z dětství, že na otázku „Kde?“ jsme odpovídali: „V Kroměříži na věži, tam kde serou papeži.“

 34. U kolegy wbgardena jde patrně o překlep, ale protože tato chyba je častá, opravuji jeho standartní na standardní.

 35. hele jagr! já su z Kroměříža a žádný takový věci se tam neděly. ani v neděli ani nikdy jindy……………… jestli se nepletu ……….

 36. Jessi: Kde jsem se tady vzala? Normálně. Udělali mne tatínek a maminka.

  Samovi: Hele Sam, asi ste ešče moc mladý nebo ste hráli inačí hry.

  Gabrielovi: Dík, standartní mě taky štve, ale netroufla jsem si. Píšou to i naši vládní reprezentanti, ba i televizní moderátoři. A taky do obouch dvouch (oboumi dvoumi, obouma dvouma), a taky do všech třech. Ale demogracie, zdá se, se již ve vládních kruzích neužívá. A když jsme u toho: proč se říká v Čechcáh konzert a na Moravě koncert? (Ač z Moravy a žijící tamtéž, říkám koncert, i když se ocitnu/octnu v Čechách).

 37. stařenko! odkud se bere ta Vaše nebetyčná jistota, že jsem tak mlád? pokud se podíváte na dataci prvního vydání románu ctěného Karla Maye (třeba Vinnetou), pak nepochybně zjistíte, že v době, kdy já se (již dospělý a větrem značně ošlehaný) proháněl se Starou-Drtící-Rukou po prérii, Vy jste, s prominutím, ještě tahala kačera …….. jestli se nepletu ……… hihihihihihihihi……….

 38. Ad Gabriel. Díky. Ještě nikdy jsem tak rychle nasahal po TT – tlustém trávníčkovi. Buď jsem slovo standard v životě nenapsal nebo okolí mě do včerejška nechávalo žít v bludu, Budu žádat vrácení školného, ale nejspíš umřu jako blb….

 39. ad wbgarden: Tlustý Trávníček již zmizel v propadlišti dějin. Sáhněte rychle po obyčejných tenkých Pravidlech českého pravopisu, byť i určených školním dítkám – i tak je to užitečná opora (abychom se vrátili k původnímu tématu). A proč blb kvůli pravopisu? Přečetné špičky vědy a techniky publikují, mnohých pravopisných chyb se dopouštějíce, aniž tuší, o stylizaci nemluvě, a bez nich bychom umírali jako blbové my ostatní. Co kdybyste to vzal tak, že budete žít od předvčerejska bez jednoho bludu?
  (Nějak si koleduju o vrácení titulu Mistr zkratky. Takže když už: Paní Diblíková, co voko?)
  Ad Sam Hawkins. uprchlo mi již sedmdesáté druhé jaro. Kačera jsem nikdy neměla. Možná tenkrát nebyli k dostání. .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *