Prostý lid

Gabrielův přípis nechci nechat zastrčen mezi komentáři:
Vážený a milý Same,
mnohé jsem v daleké cizině překousl, ale Vaše zmínka o krutosti prostého lidu, dokonce tvrzení o předsudcích, jichž je prostý lid pln, mě zastihly již v rodném zápecí. Prostý lid je slovní spojení, které je okouzlující. Božena Němcová dokonce psala sprostný lid. Rovněž tak míti prostý, leč čistý šat, zpívat prostonárodní píseň, Šrámkův až k pláči prostý věneček kvítí, prosím, může prosté oko zůstat suché? Myslím, že ani prodvousté. Prostý lid je štítem pro velkohubé spasitele.
S pozdravem Na dřepčíky zelné hrr.

19 odpovědí na “Prostý lid”

 1. Prostý lid byl vynalezen, aby se na něj mohl každý vytahovat. Na sprostý lid by si to netroufl, aby nebyl notně pohaněn.

 2. Vzpomněla jsem si na písničku ze ZDŠ, která končila veršem: „Dobře miř (samozřejmě na vrahy z Wallstreetu) a klid – za tebou je lid!“ Tedy nejen prostý, ale veškerý! Je v tom pokrok?

 3. Pro100. lid má průměrně 99,999% očí původních a 0,001% skleněných nebo žádných, s věkem většinou obrýlených, po večerech upnutých na prosklenou bedýnku. Nedávno jsme ještě měli pracující lid vulgo masy pracujících vedených stranou s postranními úmysly lidi ovládnout a přetvořit je ke svému obrazu. Nyní se pozornost obrací na průměrného konzumenta. Ví se o něm, že má pokleslý vkus, proto je ho třeba krmit pokleslou kulturou zhruba s pěti pokusy o vraždu na večer s průměrně třemi vraždami dokonanými včetně podrobného návodu, jak zametat stopy. Naopak v seriálech se vraždí jen zřídka, zato se tam časem každý s každým několikrát vyspí. Já jako spro100. konzument to mám už zcela prokouknuté.

 4. Pojem prostý lid je pěkná kulišárna. Ale ještě větší kulišárna je „obyčejný člověk“. Často slyším: my, obyčejní lidé. Ale kdo je vlastně obyčejný? Myslím si, že každý, nebo téměř každý člověk, je svým způsobem neobyčejný – unikátní. Za obyčejné pokládám spíše tzv. celebrity – tam je jeden jako druhý, jak se kde objeví, už víme, co od něj můžeme očekávat. Nezdá se vám?

 5. Zdá! Jakoby na špici slávy byl magnet pro obyčnost, která se všemožně kroutí, aby to na ni nepoznali 🙂 Ale zdá se mi, že to nejvíc podporuje stávající media-star-producting system, včetně přebujelé OSA. A ač mám výhrady k nezkrotnému pirátství autorských pokladů, tak si tiše přeji aspoň částečný krach v těchto – na falešné a nudné originalitě zbohatlých – společnostech. Však on technický pokrok už se o to postará, CK-blogová policie je určena k zániku, byť se do ní teď horečně sypou peňouze.

 6. Prostý lid, jak definovat toto, vždyť prostý by měl být každý ve své podstatě. Kdo prostý není povyšuje se a domnívá se, že kdo prostý, je jemu sprostý. Pochopitelně, že pak ten kdo prostý a nedosahuje toho kdo si myslí, že je sprostý, na toho nadprostého se špatně dívá. A vida zde je to jádro pudla, že prostého lidu snadno sprostí využijí v prospěch svůj.

 7. Mně se zdá, že výraz prostý lid se dneska už nepoužívá. Místo toho se říká a píše: „daňový poplatník“.

 8. Jak se to komu hodí, tedy jde o souvislosti. Někdy se používá také „veřejnost“, dokonce se nyní často používá „občan“, je zajímavé, že i v jednotném čísle může znamenat souhrn občanů

 9. To Atsmon: dědečkův kolega p.rada Chadima říkal: Čeho se chopí lid, stojí za H….! už za první republiky, a to netušil, co bude následovat.. Jistou souvislost s Vaším příspěvkem vidím.

 10. Já a pí Šiklová se zpěčujeme být zahrnuty do množiny OBČAN. Když, tak -KA!

 11. ad Prosté oko: přimlouvám se za to, aby pojem „prosté oko“ byl přehodnocen, protože u některých křížovek bývá legenda vepsána přímo do čtverečků, a na to si pak musím brát brýle, ne-li lupu, což mi připadá vůči čtenáři-luštiteli sprosté. A neuznávám výmluvy a poukazování na stařeckou vetchozrakost, protože mladí už křížovky neluští.

 12. Album – Členovci – Vzdušnicovci – č. 075
  ——————————————————————————–

  Vzdušnicovci – Hmyz – Brouci – Dřebčík zelný.
  Tak jsem našel já. Nevím kdo to sestavil.

 13. pro paní Diblíkovou: Již v c.k. rakousko-uherské hymně byl zakomponován verš o „občanu pilném“. O občankách ani slovo. Že by diskriminace?

 14. Dav prosřáčků je lid prostý, dav sprosťáků sprostý. Obvykle se prolínají. Též by dav prostý mohl cvičit prostná, sprostý pak na nářadí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *