Ruka ruku myje

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá a ruka ruku myje. Uvedená přísloví nabízejí spoustu prostoru pro naše vědecké bádání: Která ruka myje kterou? Hledá si křivý křivého? Jak se pozná, zda vrána sedí nebo stojí? Když se sejde s rovný s rovným, sednou si spolu a nebo si jdou umýt ruce?

20 odpovědí na “Ruka ruku myje”

 1. Vrána k vráně sedá,ale vrána vráně oči nevyklove. A kdo chce s vlky žíti musí s nimi výti. Co by tomu řekl Vráňa Šrámek?

 2. Ruce si myl i Pilát, ale mít čisté ruce neznamená mít čisté svědomí. Mýt si ruce, v tom nevidím problém, ale mít čisté svědomí, to dá práci, ale vyplatí se to, nejlépe se totiž usíná s čistým svědomím.

 3. Mýt si ruce, mýt někomu hlavu (dnes se užívá i drsnější varianta), mít za ušima (co asi, kromě špíny, že by tam moh brambory sázet-jak říkala babička), zůstalo mu za nehty, mít kliku (odkudsi – to za žádné zvláštní štěstí nepokládám – blbě se sedí), v souvislosti s mytím i mydlení schodů a s tím zase zaříznutí nějakého politika – tím není myšlen atentát doslovný, ,mít na někoho hubu – držkovat , mít oko z Kašparovy krávy (kdo to byl?), mít někoho plné zuby, mít něčeho po krk, když je někdo levák s ambidextriií, má obě ruce pravé, zvlášť tu levou, et caetera (už začínám blbnout kvadraticky).

 4. Vrána k vráně, rovný rovného, ruka ruku myje – skvělé a pro mé uši nejvíce se snad hodí pro politiky naše, a to pro ty, co jsou nyní ve vládě, ale i ty opoziční. A nejen politici pohybující se ve sférách nejvyšších, ale i ty komunální. Tam se to dovíme, až když se něco „provalí“ (omlouvám se za výraz tento). A tak se dovídáme z médií a jiných zdrojů, která vrána ke které vráně sedá, který rovný rovného si hledá a která ruka myje ruku jinou.Basta fidli.

 5. Tak se zpívá:
  Kdyby lidi nevynašli židle,
  museli by sedět vestoje. . .

  Ale je možno i stát vsedě, jako to udělal princ Ouno, když si řekl, že mu doma koukol pokvete, a že za žádnou cenu nikam nepojede. I vsedl na kůň a stál.
  Ale zrovna včera jsem v Pr. seděl v autě a stál jsem – rozdíl byl ale v tom, že já jsem za žádnou cenu nechtěl nikam nejet. Ale to určitě i všichni ostatní. Ač jsme nevrány, seděli jsme vedle sebe, všichni si rovní, jenže jsme se nehledali. A vlastně ani neviděli.

 6. Neví náhodou někdo, kam vyšuměla akce Čisté ruce slovoutné Zemanovy vlády? Já jsem benefity akce vůbec nepostřehl, teď už je ale asi pozdě bycha honit.

 7. Řekl bych, že následující vlády v rámci akce Čisté ruce pokračovaly v prohlubování procesu ruka ruku myje.

 8. Tak v našem demozkratickém zřícení je všemi vládami výsledek voleb považován za generální pardon všemu špatnému, co daná strana v minulosti udělala, a za generální souhlas se vším, co si zamane udělat po volbách. Předvolební sliby pak vůbec plnit nemusí s výmluvou na patový výsledek a malou volební účast. Jenže lidi k volbám nejdou právě proto, že ten pardon ani souhlas dát nechtějí. A pro všechny politiky volbami KONČÍ jakékoliv další právo občanů o čemkoliv diskutovat, jen si počkejte do dalších voleb a držte ústa!

 9. Ale, ale, Jiřulko, jak potom vysvětlíte tolik veřejných diskusí o kdejakém ((zde si vnímavý čtenář SLOVADNE sám dodá vhodný termín), a zároveň nedostatek politických vtipů?

 10. Tak to si neodporuje! Lidi samozřejmě diskutovat chtějí a snaží se politiky přimět k nějaké reflexi na petice a na skutečné problémy. Jenže politiky to nezajímá, přece si nedají mluvit od občanů do svých záměrů a rozhodování. Do příštích voleb si přece naplánovali stihnout to a ono a nemůžou se zabývat nějakými veřejnými požadavky.
  A nedostatku politických vtipů jsem si nevšimnul, zrovna včera jsem jich přehršel našel v blogu mojeho kamaráda Frahtiška Kostlána.

 11. Doporučuji podívat se na současné ptydepe politiků („vyslali jsme signál“, „o tom to je/není“, „situace je taková, jaká je“, „jednáme napříč politickým spektrem“, „chceme dojít ke konsenzuální dohodě“), ekonomů („lídr našeho týmu zabodoval“ – jistě, jak by znělo „fýrer naší grupy“?), lékařů („řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem“ – jako by se užívalo snadnější „utrpěl zranění neslučitelná se smrtí“; „to zaléčíme“ – místo „vyléčíme“, takže už řadu pacientů „uléčili“) a novinářů zvláště (10 sloves, která se stále omílají: „řekl, sdělil, dodal, uzavřel“, ev. „pochlubil se, prozradil, prohlásil, komentoval, zakončil, vysvětlil“). K tomu dodejme již běžnou ignoranci vůči stylu, syntaxi a gramatice; současný obraz vyjadřování v prostředcích veřejného sdělování je chudokrevný, ale mohli bychom jej v globálu zaléčit po přijetí opatření ke zlepšení postavení užívání češtiny v majoritním kontaktu klientů mediálního trhu. A o tom to je!

 12. prosím vás mohl by mi někde vysvětlit přesný význam přísloví „Vrána k vráně sedá,rovný rovného si hledá“ přeme se s přítelem a každý máme jiný názor.Bohužel na netu jsem tento význam nenašla tak bych byla moc vděčná.A.

 13. Alenko, pan Vrána si přeci vždycky v tramvaji, ve vlaku i v hospodě sedne k paní Vránové. Kdyby si sedl k paní Čížkové, vypadalo by to blbě, i kdyby se s Vránovou rozváděli. No a tak pospolu sedávali tak dlouho, až se dostali do přísloví (ustálený stylizovaný výrok, obsahující obecně platné zásady nebo zkušenosti určitého společenství a vyjádřený přímo (Sytý hladovému nevěří, S poctivostí nejdál dojdeš nebo obrazně (Lež má krátké nohy). Pro snazší zapamatování je často v podobě rýmovaného dvojverší (Jak jde kroj, tak se stroj). Přísloví jsou doložena ve starověkých literárních památkách (asyrské, staroeg:, staroindických, Kniha přísloví ze Starého zákona, k níž dal základ král Šalomoun a do níž byla zařazena kromě přísloví izraelských i přísloví původu egyptského a edomského). Tvoří součást lidové slovesnosti a jsou v tradici pevně zafixována. Sběrateli českých přísloví byli zejména J. A. Komenský (Moudrost starých Čechů), J. Dobrovský (Českých přísloví sbírka), F. L. Čelakovský (Mudrosloví národu slovanského ve příslovích), V. Flajšhans (Česká přislovy). U četných přísloví lze sledovat přejímání z jednoho jazykového společenství do druhého.).
  A toto naše přísloví , milá Alenko, vyjadřuje zkušenost, že podobně jako pospolitost manželů Vránových fungují mezilidské vztahy obecně, napříč (jak se hezky říká) společenským či sociálním spektrem: kominík vyhledává kominíka, politik politika a v našem konkrétním příkladě rovný se nebude kamarádit s hrbatým. Je to smutné, ale je to tak.

 14. Alenko, dokud se s vámi přítel pře, tak jste si rovni. Až ho zlomíte, budete mít nad ním takřečeno navrch. Vůbec vám to, ba ani jemu, nepřeji. Když se přete, je to dobrá známka, že vám záleží na partnerovi, a ani vy mu nejste lhostejná, to by vám kývl, aby měl pokoj. Přitulte se ke svému vránovi a buďte ráda, že vůbec něco kráká. Až bude mlčet, též se vám to nebude líbit.

 15. že oba předřečníky – předpisatele – musím do třetice doplnit svým bezvýhradným souhlasem. Má vrána velice nahlas čtyři a třicet let krákala do všeho, co jsem dělal – i do toho, co jsem ještě neudělal. Já jsem jí velice nespokojen stejně nahlas krákal „do protivky.“ Nejednou jsem jí naznačil, co si myslím o jejím intelektu. Teď, když je už dva roky jako ideální vrána němá, když se na mne stále vděčně usmívá a když můj názor na její intelekt mám konečně úředně potvrzen soudním znalcem – zase se mi to nelíbí. Člověk už je od přírody taková mrcha věčně nespokojená – to říkala má moudrá babička a já – vráně sotva opeřené – jsem jí vytrvale oponoval.

 16. Jestli k sobě sedají vrány nevím, ale vidám k sobě sedat havrany, když jdou večer spát, a to vám, přátelé, není žádná sranda. Stovky ptákounů velkých jak slepice krouží nad hájkem, zobany jak majzlíky – Du Maurier i Hi- (sakra, jak jen se ten horrorotočitel píše?) hadr. Ale jen co přijde lásky čas, budou v háji, zase zpátky někde v SNS nebo na Ukrajině, a v našich hájích křídlo v křídle budou hnízdit havrani naši, přiletěvší z teplejších končin. Taky bych chtěla někam – ne do háje, do teplejších končin. A to ani nejsem vrána a sedí vedle mně pes.

 17. prosím, mohl by mi někdo vysvětlit jak je přesně myšleno pořekadlo „ruka ruku myje“ ? Lze si pod tím představit mnoho významů a já nevím, který je ten správný..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *