Špitat

Jožin poslal špitání, prý si s tím mám dělat co chci. Moc se se s tím špitáním dělat nedá, tak to strkám na SlovoDne 🙂

Hloubal jsem nad tím, kde asi vzniklo špitání. Kloním se k názoru, že to mohlo být v některém ze špitálů, kde se kdysi léčilo hlavně klidem. Kdo si otevřel na doktora hubu, tomu pustil párkrát žilou a byl hned na dlouhou dobu klid. Chceme-li špitání kvantifikovat, pak jednotkou špitání je jeden muk. Když rodiče večer ukládají ke spaní děti, říkají jim „Už ani muk!“, aby jim zůstal vůbec nějaký časový prostor na oblíbené rodičovské aktivity.

Jožin

64 odpovědí na “Špitat”

 1. Na Špitálském poli vyhráli Husité bitvu. Žižka ovšem nešpital, nýbrž velel hlasem mocným.

 2. Svoje dítka jsem konejšil:

  Špity, špity bábo,
  já jdu pro to sádlo,
  aby dědek nevěděl,
  on by na mě pověděl.

  Špity, špity dědku,
  já jdu pro tu štětku,
  aby dědek nevěděl,
  on by na mě pověděl.

  Pro atsmon – husité, stejně jako katolíci, jehovisti nebo protestanti s malým počátečním písmenem.

 3. Špity, špity dědku,
  já jdu pro tu štětku,
  aby bába nevěděla,
  ona by to pověděla.

  Jojo, i mistr tesař se utne.

 4. Pro Gabriela: Náhodou to vím, my, například, jsme židé. Husity jsem trochu vyzvedla proto, že jejich hordy působily již dávno a mladší přispěvatelé, věnující se virtuálním realitám místo dějěpisu, by je mohli považovat třeba za – husopasy.

 5. Byly taky časy, kdy se špitat muselo, protože to nešlo nahlas říci. Takto se Vám špitalo, mnoho lidí se poznalo i když nic se nestalo. Tichošlápci dál dupali, lidé nohám uhýbali, ale to, že se tak znali, sílu a klid si vzájemně dodávali. Dokázali tvořit, ba i podpořit se. Potom přišla doba a svoboda slova. Všem lidem se ulevilo a přestali špitat. Každý začal vítat, že již špitaní je dost a zapomněli na drzost. Ano připadá mi špatné, že ti co špitali, nahlas mluvit přestali. Ale ti co dupali, dneska křičí, nestoudně zde prsa vypínají, neboť pro ně, ti co špitají jsou malí. Proto vy co špitali jste, hlasivky své uzdravte, dnes netřeba špitat, tak ty řvouny zastavte.

 6. Milá atsmon, nebývá zde zvykem tak otevřeně deklarovat svoje konfese. Když už se tedy stalo a husité jsou srovnáni s hordami, tak v zájmu jisté rovnováhy bych si dovolil citovat jeden z komentářů svaté knihy:
  V knize Numeri (31,7-18) čteme o hrdinství synů Izraele, kteří, když přemohli Midjánce, „pobili všechny muže, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, midjánské ženy však zajali, všechna jejich města i jejich hradiště vypálili.“ Když se vrátili k Mojžíšovi, „Mojžíš se rozlítil. Cože jste nechali naživu všechny ženy? Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.“(14-18).
  Jedině paní Diblíkové je tolerována bezvýhradnost oddanosti paní Šiklové a modrému deodorantu.
  :-))))

 7. Domnívala jsem se, že jde o spor jazykozpytný, nikoliv náboženský. Poznámku jsem utrousila jen tak mimochodem pro probarvení příspěvku. Použil jsi mírotvornou citaci, děkuji, odcházím z diskuze i s jménem, které jsem si vypůjčila od svého zetě. Šalom

 8. Nonono, ňák nám tu bují náboženské války, měla jsem za to, že to v Evropě skončilo v 17.století, nebo u nás definitivně tolerančním patentem. Milá Atsmon, uhlaďte svá načepýřená peříčka a smiřte se s tím, že VVJ Gabriel je holt Velký a Věčný Jebátor, který své klofance rozděluje hlava nehlava a je námi za to střídavě zatracován i veleben. Stýskalo by se nám, kdybyste svůj odchod myslela vážně. Nikam nechoďte, je s vámi legrace.Radši pojďte, pozveme šiklovou a zdeptáme Gabriela naším půvabem, inteligencí a jejími argumenty! (Bububu,Gabrieli, uhasíme váš plamenný meč zničujícím tokem svých šplechtů!)

 9. Mimochodem, historik Josef Pekař měl na husity podobný názor jako Atsmon, a skoro bych dal krk na to, že ty znásilněné a zabité jeptišky z kláštěra v Louňovicích p.B. taky.

 10. no já jsem, kromě ostatních nectností, taky římská katole! Pokud jde o ten odpočinek válečníka, tak to asi bylo napříč stranami, až na to, že Žižka neměl kláštery, takže si to panské jednušky tak neužily. A propos, znáte tu o tom bordelu v klášteře? Jak nic a zase nic a pak cedule. Dnes s vámi vyj…la sestra Klára.

 11. Sestro Kláro, jsem téměř absolutní heretik…, ale dovoluji si připomenout, že my obyvatelé ČK jsme žádného Jeníka evropanům zatím neupekli…., někdo si prostě začně, ale my to obvykle nebýváme…, venku tak hnusně leje….

 12. Každopádně je jisté, že špitání nijak nesouvisí se špiritusem – po tom naopak každý řve jak náruční kráva…

 13. Tedy pardón, jak kdo, já např. jsem po špiritání absolutně tichý, skoro spící, zero AGRESIVITY…., a s kravami mám pouze jednu dlohodobě společnou vlastnost, jistou náchylnost k opravdové zeleni….

 14. Tak sice jsem nebyl v Sojuzu a šedesát mi taky ještě není, nicméně v USA jsem byl s vízem hotovým za tři dny přes agenturu, ale to bylo služebně a před devíti lety. Což je jednak reakce na víza v jiné niti, jednak i druhak tím chci říci, že sice nemám, ale i mám možnost veřejně dekralovat svůj názor, a totiž ten, že termín žid mi připadá blíže k termínům jako portugalec, či dán, než k termínům jeho vista, či konfucián. Takže ni konfese, ni bohové kteří, leč národ jest to. V Izraeli jsem taky byl a věřící židy viděl, ale většina těch, co jsem potkal, byli ateisti. Podle jarmulky soudě, či Jarmulky usuzuvši. Tady Gabrieli tápu a nastavuji svoji tvář k oprávněnému políčku ( myslím tedy zemedelskému). Ale i citaci z knihy knih vítám, podle této jasně vyplývá, že by kniha knih měla být do osmnácti let nepřístupná a číst by se z ní mělo smět jen po dvacáté druhé hodině.

 15. Jiřulko, knihu knih je dobré číst kdykoliv, ale je nutné též číst odborný výklad, který popsané události zasadí do dobových souvislostí. Popsaný princip „vítěz bere vše“ odpovídal té době a stejně se chovaly i jiné komunity nejen v té době, ale i v době daleko pozdější. Abych nešel daleko, česká holubičí povaha má na svědomí například vybití Slavníkovců Přemyslovci. Ve vývoji lidské společnosti 1000 roků je někdy málo a dochází občas k recidivám zla, takže zlu je nutné neustále čelit, protože někteří lidé jsou nepoučitelní. O pogromech na Židy psát už nemíním, ale neonacisté už nešpitají, zase zvedli hlavy a dávají o sobě hlasitě vědět.

 16. Tak mě Jožin poučil, jak chápat některé příběhy knihy knih, jenže já zase musím všechny poučit, že jsem měl na mysli tepnout nikoli ony dávné děje, ale současnou chorobnou snahu tajit a ukrývat vše, co souvisí s lidským tělem a jeho funkcemi.

  Když už jsme u chápání knihy knih, pak jsem nikdy nechápal formulaci: „..obřezáno jest tělo neobřízky jeho..“ Vysvětlí mi někdo, co to je ta NEOBŘÍZKA ? Doufám, že to není nově pojatá malá bříza. . .

 17. „Protož pamatujte, že vy někdy pohané podlé těla, kteříž jste slouli neobřízka od těch, kteříž slouli obřízka na těle, kteráž se působí rukama….“…a hle manění i v eurobibli.net

 18. Od špitání přes Špitálské pole, náboženské rozbroje, březový háj až k obřízce – to se musí pan domácí blahem tetelit, jak se mu Slovodne daří. Bylo obřízkou obřezávání (připouštím, že nedokonalé) bříz za účelem získání březové vody? Co se týče chudáků Židů, byli na tom špatně prakticky skoro vždycky, jen připomínám dobu kamennou s obtloukačkou.

 19. Jo a hned potom vznikla ta známá příručka pro mládež Šuk a Muk…, nebo Šuk a ani Muk…, teď už nevím…., ale ono už je to beztak jedno šuk sem, muk tam….

 20. Podmanivý, manivý, nadmanivý? Vzhledem k tomu, že neexistuje superlativ nadplukovník, jsem ochotna od nadmanivého ustoupit, ale na manivém trvám! Pak také maniakální manipulant z Manitoby nebo Rymáně.

 21. To bylo těsně vedle, sem patří Muk Vodička-Ořovský. Zásadně jsem proti matlání, když volá tamtam, volá semsem (E.Bass).

 22. Muk & Řovský to zní celkem dobře a mohla byto být fabrika na výrobu Parních Pluhů někde poblíž Prostějova. Muk Vodička Ořovský , to by byla jenom nekalá konkurence od Jičína.
  Šuk a Geg zní laciněji, ovšem dohromady jako rozkazovací způsob Šukagek !!, to je ovšem jiné kafe. V nějakém multikulti jazyku by to mohlo znamenat buď: Okamžitě slez z/s/ toho stromu…, případně: Sundej mi ten list nebo uvidíš…., v hlavní roli pochopitelně maniakální manipulantka Jamila…., ale jinak ať žje císařskopekařské hatla matla patla patla…

 23. Tak se zase oblouk zao blil k Šukoj a Hekoj a Muklovi a Řovskýmu.
  Já se už ale asi nikdy nedozvím, co je ta neobřízka. To je ta dialektika, to co vím, mi všici vysvětlujou, ale zásadně nevysvětleji to, co nevím.

 24. Jiřulko, předpokládal bych,že se Vám dostane vysvětrlení od kolegyně atsmon, ale vidím, že Vám na pomoc nekvačí a že byste kvůli své nevědomosti stran neobřízky třeba nespal. Nabízím Vám tedy, samozřejmě bez záruky, vysvětlení. Uplatníme-li mechanistický princip, je neobřízka zdvojená kožní řasa, anatomicky předkožka (praeputium), obřízka pak dle téhož principu je totéž po odříznutí vykonaném z důvodů lékařských nebo rituálních.
  V principu nábožensko-rituálním je neobřízka jednak jedinec, který neuznává Zákon, tedy Nežid a jednak samotný stav nežidovství, neboť i fyzický obřízka může být v duchovním rozměru neobřízka.
  Jinak jsem shledal přemnožení slimáků, zelných to škůdců.

 25. Tak stále poněkud tápu, z hlediska skutkového jsem sice jasno měl, nicméně jazykově stále nepříliš. Je-li obřízka podle mého chápání úkon, neboli zákrok, pak neobřízka je neúkon? Nezákrok? A tedy ne kousek tkáně? Nebo to není nezákrok a je to ten kus tkáně?
  Co se týká slimáků, vidím většinou naše původní druhy a už málo onoho hnědého údajně zavlečeného velikána, který nám sežral úplně všechno s výjimkou plevele.

 26. Jiřulko, neobřízka je i neúkon, je to i stav i kus tkáně i jedinec mimo Zákon, rozumějte židovský.Jen je třeba zvolit interpretaci v kontextu. Mohu již odložit lopatičku?

 27. Obřízka (chlapce) je úkonem rituálním, ale zejména praktickým. Není ovšem ani zdaleka omezen na židovskou komunitu, zcela běžný je arabském světě, v USA, dokonce i u nás. Milostné prožitky s takto kupírovanými jedinci jsou jejich partnerkami hodnoceny jako velmi – intenzivni.

 28. Myslím, že obřízka celého chlapce je značně raritní. Většinou se obřezává toliko penis.

 29. Obřezávatel je patrně osoba poučená, snadno zaměří na místo, které je třeba poupravit. O případu, že by se započalo třeba uchem, nevím.

 30. Milá atsmon, může být obřezávadlo,v dávných dobách broušený obsidián, ale jen obřezavatel, u židů školený lékař nebo rabín mohel. Circumcizi, u židů zvanou brit mila, postupují židovští chlapci osmý den svého života, muslimští obvykle kolem svého sedmého roku.
  Kapusta pre všetkých!

 31. Tak to už tu bylo, měřící přístroj právě měří, kdežto měřicí je určen k měření. Jak prosté a nezáludné pravidlo. Jenže kolik jsme si schopni takových pravidel pamatovat, já jsem už vzdal pravidla, kdy psát velká či malá písmena uprostřed věty. Tiež sme mali na návšteve tetu z Blavy a jedli sme jej kapustnicu, ona byla pochopitelně ze zelí (tedy ta polévka).

 32. Což mi připomenulo jeden chyták:
  Jak hodit skleněnou láhev na betonovou podlahu tak, aby nepraskla?

 33. Já myslím, že nepraskne, ale láhev bude na střepy. Střepy jsou keramické, porcelánové a skleněné a střepiny kovové, nebo i jiné?

 34. Mimo jiné problém se světem a jeho obyvateli může být taky ten, že až přílíš odpovědí vyhovuje nesmírnému poču zadání…..
  Jinak, jak lze teploměrem a stopkami změřit výšku místnosti…, otázka z velmi dávných pohovorů na průmyslovku….

 35. Tak Janinka i Silva správně!
  Ke změření výšky místnosti teploměrem a stopkami
  1. Změřím výšku teploměru a teploměr přikládám ke stěně, počet přiložení krát výška teploměru = výška místnosti
  2. Obdobně se stopkami.
  3. Obdobně s obojím
  4. Pustím teploměr od stropu volným pádem a stopkami měřím čas, jednoduchý vzorec, jen teploměr má smůlu
  5. Přivážu teploměr na provázek, spustím od stropu k podlaze, délka provázku = výška místnosti
  6. Obdobně se stopkami.
  7. Obdobně s obojím
  8. Zajdu ke správci a zeptám se ho: Líbil by se Vám tenhle krásný nový teploměr či stopky? Můžou být Vaše, když mi řeknete, jak vyská je tahle místnost.

  Bonus a můj obdiv získá ten, kdo pozná, odkud jsem tyhle metody modifikovaně ukradnul.

 36. Taky už jsem to někde četla, zejména ten konec je mi moc povědomý.Vlastně spíš je to pointa nějaké americké povídky, ale též netuším, od koho. Nejspíš z RD, kdysi v 50. jsme dostali kufr časopisů (spíš časopisků, A5, jedno byl Výběr, což byl předválečný RD, a pak komix o Punťovi (westík) a jeho milé čubičce, nejspíš bílé kokřičce. Bylo to velice osvěžující čtení pro celou rodinu, tenkrát snad kromě Ruďasa a různých Spisů vycházel jen Jirásek.

 37. Dám a nechám… Dám se zavřít, když jdu na policii a přiznám se k něčemu, co jsem spáchala (teoreticky!!!), dám se najmout – aktivně, jdu se o tu práci někam ucházet (není to pleonasmus? co na to VJG?)nebo se nechám najmout – nechám se ukecat, abych to šla dělat (to ale obvykle je činnost povýtce charitativní nebo za plat, blížící se nule – jako je hlídání vnoučat – tam je odměnou to, že mi je svěří, nebo výpomoc při různých akcích, kde se o platu taky nehovoří – nikdo se nevnucuje s penězi).

 38. Tak s teploměrem zůstaňme v Evropě a kupodivu i v oboru fyziky !
  I když v tématu „člověk“.
  Ten originální článek mě fakt dostal, stojí za nalezení.
  Odkaz dám, když to nikdo nenajde.

 39. Tak to je známá rada, jak u maturity:
  „Pořád mluv, třeba cokoliv, komise si všimne, jen když budeš mlčet.“

 40. Ad teploměr. Pan profesor v obleku a s červeným motýlkem nás čerstvé absolventy pionýrských táborů při pohovoru tenkrát oslovil takto: Dámy a pánové, podotýkám, že žádná míra, kterou byste mohli změřit délku není zadána a švejkoviny se v tomto ústavu netrpí. Pochopitelně byla striktně vyžadována odpověď, při které má teploměr smůlu. Jinak sem tam prý při maturitách překvapoval maturanty i hostující profesory, když požadovat bleskové odpvědi na jednoduché otázky: Kolik dělají tři sedminy z pět osmin, studente….

 41. Tak se musím přiznat, že jsem si to musel napsat, abych to spávně spočet na patnáct padesátišestin, myslím, že to ani zkrátit nejde.
  Am I right?

 42. No právě, než spočtu ty spodky, zapomenu, kolik byly ty vršky. Na čísla nemám paměť a to už od kašičky. Sice na ČVUT jsem na logaritmickém pravítku počítal na sedm platných číslic. A výsledek jsem pak vynásobil Pišvejcovou, či Günter-Wagnerovou konstantou. Když si ale pomyslím, jaký já jsem inženýr, tak se bojím jít k doktorovi.

 43. Tak dle klasika je to spodek, trylek, král a eso. Zbožňuji trylky.
  Nicméně právě na ČVUT jsem naposled našel partnery na liciťák, ten už bych si sotva troufal zahrát, neb na to je třeba praxe.

 44. Jiřulka má i na karty uměleckou licenci, učil se u klasika. Mně učili staří karbaníci a ti říkali spodek, filek, král a eso. U karet se netrylkovalo, tam se flekovalo. V pubertě se mi líbily filky, král byl obtloustlý a esa se mi při rozdávání nějak vyhýbala a vyhýbají dodnes, asi se mi vrací puberta v opačném gardu. Profíci je totiž mají při rozdávání v rukávě a rozdají je buď sobě, případně partnerovi, se kterým jsou spolčeni, aby si pak nakonec rozdělili výhru, až oškubou toho, koho vlákali do svých tenat.

 45. Ještě k té flašce, která mrštěna na beton nepraskne – co ji tak přivázat na provázek, aby se těsně před kontaktem s podlahou zastavila? V zadání se píše „hodit“, ale o dopadu tam není ani slovo…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *