Lež

Lež má krátké nohy, daleko nedojde, říká přísloví. Není lživé?
Táže se
Jožin.

Admin se táže jaké nohy má vstaň